Schelle

Locatie

De gemeente Schelle heeft in haar ruimtelijk structuurplan de klei-ontginningszone aan de Tuinlei aangeduid als een geschikte zone voor de exploitatie van windenergie. Het gebied wordt al doorkruist door drie hoogspanningslijnen. De twee geplande windturbines zullen geplaatst worden tussen de hoogspanningspylonen. De geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten. Het windproject produceert voor ongeveer 2800 gezinnen elektriciteit en vermijdt jaarlijks ongeveer 4500 ton CO2-uitstoot.

cornerDubbel
cornerDubbel

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

9.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 5000 Ecopower huishoudens
  • 2800 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 5.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 20.000
Bouwjaar/ingebruikname 2019/2020
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant