cornerDubbel

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord op uw vragen over Ecopower.

Elektriciteitslevering

Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

Alle elektriciteit die Ecopower levert, wordt gewonnen uit hernieuwbare-energiebronnen. Ecopower investeert uitsluitend in projecten met hernieuwbare energie. Ook in 2018 kreeg Ecopower van Greenpeace weer de maximumscore van 20/20.

Ook andere leveranciers hebben groene stroom. Dat vinden we overigens een heel goede zaak. Ze moeten natuurlijk wel 100% groene stroom blijven leveren. Kijk dus na of het percentage niet afneemt na enkele maanden. En ook of aan de VREG wel de juiste bewijzen worden voorgelegd. Kijk naar het klassement van de leveranciers bij Greenpeace.

Voor uw persoonlijke EAN-code nakijken welke stroom u precies geleverd krijgt, kan met de groencheck van VREG.

Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

Betaalt u uw facturen nog met een overschrijving? Maak het uzelf en Ecopower administratief gemakkelijk en vraag hier een domiciliëring aan. Zo gebeuren uw betalingen altijd correct en op tijd.

Gaat u niet akkoord met de invordering van een bepaalde domiciliëring? Dan heeft u altijd acht weken tijd na de betaling om aan uw bank een terugbetaling te vragen. U moet hiervoor geen specifieke reden of bewijs voorleggen. De terugbetaling gebeurt onmiddellijk. Voer in dat geval de betaling manueel uit naar ons rekeningnummer BE07 0012 2805 5766 of neem contact op met Ecopower.

Betwist u een betaling per domiciliëring pas na acht weken? Dan heeft u alsnog nog dertien maanden de tijd om bij uw bank een annulering van de betaling aan te vragen. In dit geval moet u wel een bewijs van Ecopower of van de rechtbank voorleggen dat de betwisting terecht is.

Klik hier voor het online formulier 'domiciliëring aanvragen / wijzigen'.

Vragen of klachten kunt u aan onze klantendienst voorleggen: per telefoon, e-mail, post of via het online contactformulier. U vindt alle contactgegevens terug op onze contactpagina.

De ombudsdienst gaat ervan uit, dat u eerst probeerde om met uw leverancier tot een vergelijk te komen. Pas als dat niet lukt, kunt u bij die dienst een klacht indienen. Alle informatie vindt u op www.ombudsmanenergie.be.

Neen. De kabels en uw meter blijven dezelfde. Ook aan de service bij bv. pannes verandert er niets. Alleen het bedrijf dat uw elektriciteit op het net zet en u facturen stuurt verandert.

Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

Door de specifieke manier van werken – Ecopower levert elektriciteit aan haar eigen coöperanten – hoeven we de prijs niet maandelijks aan te passen. Op lange termijn volgen we wel de marktprijs om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Vanaf 1 januari 2017 hanteren we een vaste prijs per netgebied.

De redenen waarom we onze prijs de markt laten volgen zijn:

 • Ook de subsidies dalen (met enige vertraging) als de marktprijs verhoogt.
 • Het is de bedoeling om bijkomende projecten voor hernieuwbare energie te ontwikkelen. Een verhoogde prijs creëert daarvoor de nodige kansen, zonder de eventuele uitkering van het dividend in het gedrang te brengen.
 • Het is niet de bedoeling – over een ruime periode gezien – dat de elektriciteitslevering voor Ecopower verlieslatend wordt.
 • We kopen een deeltje hernieuwbare elektriciteit aan van kleine projecten. Ook daar willen we de marktprijs kunnen bieden.
 • Externe kosten, zoals distributiekosten, stijgen ook. Externe kosten moet Ecopower doorrekenen – net als alle andere leveranciers. De sterk uiteenlopende distributiekosten liggen aan de basis van de opsplitsing van de Ecopower-prijzen per netgebied. Initieel koos Ecopower voor eenzelfde vaste prijs voor al zijn klanten, dit systeem wijzigde op 1 januari 2017.

Ja, uiteraard. Voor elk kilowattuur dat geleverd wordt aan klanten, zetten wij ook een kilowattuur uit hernieuwbare energie op het net. Dat wordt nauwgezet bijgehouden. Via de evenwichtsverantwoordelijke levert Ecopower elke dag een energieboekhouding in bij Elia, de federale netbeheerder. Voor de klanten wordt er op basis van een theoretisch verbruiksprofiel een inschatting gemaakt van hun toekomstig verbruik. Ook van alle productie-installaties wordt er een vrij nauwkeurige prognose gemaakt. Tekorten worden bijgekocht op de elektriciteitsbeurs, overschotten worden daar verkocht. En elke maand leveren we bij de VREG, de regulator, 'garanties van oorsprong' in die bewijzen dat we groene elektriciteit leveren.

En als het niet waait en de zon niet schijnt? Onze windturbines en zonnepanelen kunnen ongeveer 85% van de tijd (op kwartierbasis) alle elektriciteit leveren van onze klanten. Zo'n 15% van de tijd gebruiken we andere elektriciteit die groen wordt via garanties van oorsprong. Daar tegenover staat dat we op andere momenten ervoor zorgen dat andere energiebronnen (zoals gas) kunnen beperkt worden dankzij de Ecopower-productie van groene stroom.

Bij een stroompanne is het belangrijk om te weten waar de storing zich bevindt. Dat kunt u controleren op de website van Fluvius, de netbeheerder.

Als de storing zich voordoet op de installatie in huis, belt u naar uw elektricien. Alleen bij een panne op het net in de straat of aan uw elektriciteitsmeter, contacteert u Fluvius op het nummer 078 35 35 00. Opgelet: als Fluvius bij u thuis komt en de storing zit op uw eigen installatie, dan rekenen ze een verplaatsingsvergoeding aan.

De rol van de leverancier (Ecopower dus) is beperkt tot het injecteren van hernieuwbare elektriciteit in het net en de facturatie aan de klant.

De netbeheerder bepaalt de regels, Ecopower past ze toe. We maken de facturen op basis van de meterstanden die de netbeheerder doorgeeft.

De telwerken van dag- en nachttellers worden niet met elkaar verrekend worden. Overproductie door zonnepanelen geldt als nulverbruik. Bij Ecopower is er een extra voordeel omdat er geen abonnementsprijs wordt gerekend. Wie zonnepanelen heeft en via het systeem van een terugdraaiende teller gebruik maakt van het net, betaalt hiervoor apart een prosumententarief. Wil je meer weten over zonnepanelen en de facturatie met een analoge of digitale meter? Lees dan het informatiedossier zonnepanelen.

U kunt eenvoudig klant worden door het online contract in te vullen en daarna uw contract te bevestigen via de e-mail die we u sturen. Het online contract vindt u hier.

Opgelet, Ecopower levert alleen aan coöperanten elektriciteit. Bent u nog geen aandeelhouder? Lees dan eerst even deze informatie.

Ecopower hanteert een vaste prijs per netgebied, inclusief 21% btw, heffingen, transport- en distributiekosten enz. Alleen de Bijdrage Energiefonds en het prosumententarief worden apart aangerekend.

Op de website van de VREG kunt u een onafhankelijke vergelijking tussen de verschillende leveranciers maken via de V-test. U kunt ook de berekening maken voor uw persoonlijk jaarverbruik via onze prijssimulator.

U hoeft uw leverancier niet te verwittigen van uw overstap naar Ecopower, al is dat allicht wel beleefd. Ecopower stuurt een bericht voor de overschakeling en dat komt bij uw vorige leverancier terecht. Dit bericht volstaat als opzegging.

Een ingestuurd contract kan nog geannuleerd worden. Als u online een contract hebt geregistreerd en bevestigd, hebt u 14 dagen bedenktijd. Binnen die termijn kunt u het contract kosteloos en zonder specifieke reden annuleren.

Als u beslist om uw contract te annuleren, laat u dat zo snel mogelijk weten. Wacht niet tot de overschakeling al gebeurd is, dan betaalt u onnodige administratieve kosten.

Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verbruikt momenteel zo'n 3500 kWh elektriciteit per jaar. Met de juiste energiemaatregelen kunt u uw verbruik en uw factuur doen dalen zonder aan comfort in te boeten.

Het gemiddelde verbruik van Ecopower-klanten ligt een stuk lager dan het Vlaamse gemiddelde: rond de 2000 kWh per jaar per huishouden. Dat is dankzij twee redenen: Ecopower-coöperanten springen bewuster met energie om en velen van hen wekken thuis zelf elektriciteit op met zonnepanelen.

Wilt u graag zelf uw verbruik op de voet volgen? Maak dan een gratis profiel aan op www.energieID.be en geef maandelijks uw meterstanden in. EnergieID giet de gegevens voor u in handige grafieken. U ziet meteen of uw inspanningen om te besparen ook lonen.

Ecopower levert geen gas en kan u niet meteen adviseren bij uw keuze. Zelf kiezen we op basis van de website van VREG , het algemeen investeringsbeleid van het bedrijf (zie www.mijngroenestroom.be) en de structuur van het leveranciersbedrijf.

De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid. Meer informatie over ons prijssysteem leest u op de prijspagina.

Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro, wat neerkomt op 0,43 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 97,08 euro per jaar ofwel 8,09 euro per maand.

Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 97,08 euro per jaar. Ook voor bijvoorbeeld een garage met een eigen meter betaalt u het hogere tarief.

Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

Van bij het begin rekende Ecopower een vaste prijs per kWh aan aan al zijn klanten. De verschillende distributieprijzen werden met een gewogen gemiddelde verdeeld over alle Ecopower-klanten. Maar de prijsverschillen werden steeds groter en het aantal klanten per netgebied was niet langer in evenwicht.

Een tijd lang hebben we daarom een wachtlijst in het leven geroepen voor nieuwe klanten in het dure netgebied Gaselwest. Maar het evenwicht herstelde te traag. Bovendien aanvaardt de VREG, de Vlaamse energieregulator, niet dat een leverancier nieuwe klanten weigert in een bepaald gebied. Daarom werd beslist om vanaf 1 januari 2017 de vaste prijs te behouden maar te laten verschillen per netgebied. Zo worden de reële distributiekosten voor elke klant verrekend in de kWh-prijs.

Het sociaal tarief voor elektriciteit helpt kwetsbare gezinnen om hun energiefactuur te betalen. Wie er allemaal recht heeft op dit tarief en wat het tarief inhoudt vindt u op de website van het ministerie voor Economie via deze link.

Een vaak voorkomend misverstand: het is niet omdat u een verhoogde tegemoetkoming krijgt van het ziekenfonds dat u automatisch recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit.

Door de samenwerking van overheid en leveranciers wordt het recht automatisch bewezen aan de energieleveranciers, de rechthebbende moet zelf niets doen. Als u verhuist of van leverancier verandert, moet u er als rechthebbende wel rekening mee houden dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt. 

In uitzonderlijke situaties is de automatische melding niet mogelijk, dan wordt het recht via een papieren attest bewezen. De rechthebbende krijgt dit attest per post thuis gestuurd. Een kopie ervan wordt dan zo snel mogelijk aan Ecopower overgemaakt.

Ecopower levert alleen in Vlaanderen elektriciteit. Dat heeft verschillende redenen. De hoeveelheid eigen groene elektriciteit is beperkt en we streven naar een goed evenwicht tussen productie en levering. Daarom beperken we de instroom van klanten, vroeger via een wachtlijst (die is intussen afgeschaft). Ook grotere bedrijven met een continu uitgelezen meter kunnen niet aansluiten bij Ecopower. Daarnaast gelden er in Brussel en Wallonië andere wetten en procedures, wat een ingrijpende systeemaanpassing zou betekenen. Tot slot is er de taal. Ecopower is op dit ogenblik niet klaar voor de omslag naar de volledig tweetalige werking die de levering in Brussel en/of Wallonië zou vereisen.

Het is mogelijk dat we op termijn in Brussel gaan leveren maar er zijn geen concrete plannen op dit moment. Er is geen intentie om ook in Wallonië te gaan leveren. Daarvoor verwijzen we graag door naar bevriende coöperatieve leveranciers die daar actief zijn.

Op de pagina 'Betalen per domiciliëring' kunt u eenvoudig een bestaande domiciliëring wijzigen of stopzetten.

Kiest u voor stopzetting van uw domiciliëring? Vergeet dan niet om uw stroomfacturen steeds correct en op tijd manueel te betalen op het rekeningnummer van Ecopower: BE07 0012 2805 5766.

In het kader van de coronacrisis kondigde de Vlaamse overheid een tegemoetkoming aan in de water, gas- en elektriciteitsfactuur voor tijdelijk werklozen voor de periode van 1 maand.

Werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de COVID-19-maatregelen (de coronacrisis) komen in aanmerking. U moet hier als werknemer niets voor doen. De Vlaamse overheid zorgt via informatie van de RVA - Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening voor een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op uw rekening.

  Meer informatie vindt u op de website van de VREG.

  Hieronder vindt u de procedure bij een nieuwe aansluiting. U vraagt aan uw netbeheerder een offerte voor de nieuwe aansluiting; zij hebben hiervoor een aantal gegevens nodig. Als u akkoord gaat met de offerte, stuurt u ze getekend naar de netbeheerder terug en betaalt u de factuur.

  U krijgt een EAN-nummer. Dit nummer geeft u aan ons door via een digitaal contract. We hebben dit nodig om een 'move-in'-bericht te versturen aan de netbeheerder. Zo laten we hen weten dat u als klant een leverancier heeft gekozen. Zodra de netbeheerder dit ontvangt en u de factuur hebt betaald, kunt u een afspraak maken voor het openzetten van de werfkast.

  Opgelet: een move-in-bericht kan pas uitgevoerd worden voor een datum die minstens twee werkdagen later valt. Houd er ook rekening mee dat de netbeheerder niet onmiddellijk kan komen, ze moeten de afspraak inplannen in de agenda. U moet coöperant zijn voor wij dit bericht versturen naar de netbeheerder.

  Uw contract kan overgezet worden van uw onderneming naar uw privé-naam of van uw privé-naam naar uw onderneming. Wat moet u hiervoor doen?

  • Vul een nieuw contract in via www.ecopower.be/groene-stroom/aanvraag op de naam of onderneming waarnaar u het contract wilt overzetten.
  • Duid aan dat het een overname is en vul de overnamedatum en de meterstand(en) in.
  • U koopt ook een nieuw aandeel op de naam of onderneming waarnaar u het contract wilt overzetten.

  Opgelet: een overname kan maar tot 30 dagen in het verleden verwerkt worden. Geef dus een recente/actuele overnamedatum.

  Hebt u zonnepanelen? De overname betekent sowieso een afrekening die mogelijk verlies van productie meebrengt. In ons informatiedossier zonnepanelen leest u meer.

  Wie heeft er recht op?

  Elke huishoudelijke klant waarbij op het adres van aansluiting minstens één persoon gedomicilieerd is die volgende toelage ontvangt:

  1. Van het OCMW:

  • een leefloon of daaraan gelijkwaardige financiële maatschappelijke dienstverlening
  • een maatschappelijke steun die geheel of gedeeltelijk door de federale staat terugbetaald wordt
  • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten

  2A. Van de FOD Sociale Zekerheid:

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
  • een tegemoetkoming voor hulp aan derden
  • een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%

  Het sociaal tarief loopt automatisch, de tegemoetkoming moet u aanvragen.

  2B. Van de Zorgkas:

  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

  3. Van de Federale Pensioendienst:

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een bijkomende tegemoetkoming of een tegemoetkoming bijkomend aan het gewaarborgd inkomen)
  • een tegemoetkoming voor hulp aan derden

  Het recht op de sociale maximumprijs geldt niet als de aansluiting betrekking heeft op:

  • een tweede verblijfplaats
  • de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • een verbruik als professionele elektriciteitsverbruiker (u bent een zelfstandige of hebt een bedrijf)
  • een tijdelijke aansluiting

  Wat houdt het recht in?

  De prijs van elektriciteit voor een klant met recht op de ‘sociale maximumprijs’, is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit in België aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. De prijzen worden telkens voor zes maanden vastgelegd door de Creg, de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en Gas. De prijzen zijn verschillend per type meter, dus voor een enkelvoudige meter, voor een dag/nacht-meter en voor een exclusief-nachtmeter.

  Uw voordeel hangt dus af van de periode van verbruik, hoeveel u verbruikt en via welk soort teller uw verbruik geregistreerd wordt. Het voordeel wordt bij de afrekeningsfactuur berekend en meegerekend. Vanaf 1 januari 2015 betaalt elke afnemer een Bijdrage Energiefonds; in 2018 bedraagt die 0 euro voor rechthebbenden van sociaal tarief. Wie recht heeft op het sociaal tarief, betaalt geen prosumententarief.

  Hoe wordt het recht aan de leverancier bewezen?

  De FOD meldt automatisch aan de leveranciers wie recht heeft op het sociaal tarief. In uitzonderlijke situaties is die automatische melding niet mogelijk. Dan wordt het recht via een papieren attest bewezen. De rechthebbende krijgt dit attest per post. Dit krijgt u automatisch ten laatste in juni per post. Dit attest stuurt u naar ons.

  U kunt zelf nagaan of uw recht automatisch wordt toegekend via deze website. Dit recht wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarom moeten leveranciers jaarlijks ofwel een automatische melding, ofwel een attest* krijgen. Als u verhuist of van leverancier verandert, moet u er als rechthebbende wel rekening mee houden dat het tot vijf maanden kan duren voor Ecopower de officiële, automatische melding krijgt.

  * Het correcte papieren attest dat het sociaal tarief voor elektriciteit bewijst, heet:

  • Attest ten behoeve van de energieleverancier voor de toepassing van de sociale maximumprijzen voor het abonnement van het gezin waarvan de begunstigde deel uitmaakt, referentiejaar xxxx (als leefloon van OCMW)
  • Attest inkomensgarantie voor ouderen geldig voor xxxx (Federale Pensioendienst)
  • Attest geldig voor het bekomen van het specifiek sociaal tarief voor gas en elektriciteit, referentiejaar xxxx (toelage FOD SZ en Zorgkas)

  Liever geen automatische verwerking van uw recht?

  U kunt weigeren dat uw persoonsgegevens gebruikt worden bij de automatische toepassing van het sociaal tarief. Dit kan kosteloos en u meldt dit schriftelijk aan uw leverancier. U moet dan bij het OCMW, de FOD SZ, de Zorgkas of de Federale Pensioendienst zelf een attest aanvragen om uw recht op sociaal tarief aan uw leverancier te bewijzen.

  Waar vindt u meer informatie over de categorieën van het sociaal tarief en kunt u een attest vragen?

  1. Het OCMW-kantoor van uw gemeente

  2A. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  Directie-generaal Personen met een handicap 
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel 

  Tel: 0800/987.99
  E-mail: contactformulier
  Website: http://handicap.fgov.be

  2B. De Zorgkas gelinkt aan uw ziekenfonds 

  Website: https://www.zorg-en-gezondheid.be

  3. Federale Pensioendienst 

  Zuidertoren - 1060 Brussel

  Tel: 1765
  E-mail: contactformulier
  Website: http://www.sfpd.fgov.be

  Waar kunt u meer informatie krijgen over het recht op sociaal tarief?

  Federale Overheidsdienst Economie 
  Algemene directie Energie - Sociale Energie 
  Koning Albert II-laan 16 
  1000 Brussel

  Tel: 0800/120 33
  E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
  Website: http://economie.fgov.be

  Wie nog een (oude) analoge meter heeft, heeft ofwel een enkelvoudige meter ofwel een tweevoudige (dag/nacht-) meter. Bij de digitale meters is het anders. Digitale meters hebben altijd vier telwerken (afname dag, afname nacht, injectie dag en injectie nacht). U kunt kiezen hoe uw digitale meter wordt ingesteld (geconfigureerd): enkelvoudig of tweevoudig. Fluvius zorgt ervoor dat uw keuze correct wordt ingesteld.

  Ecopower koos voor één prijs per kWh omdat dit een eerlijk en duidelijk systeem is. Omdat we al onze elektriciteit even veel waard vinden, is er geen verschil in prijs tussen dag en nacht. We hebben nooit te veel elektriciteit uit hernieuwbare energie. Er zuinig mee omspringen mag altijd.

  Financieel maakt het dus geen verschil op de factuur of u nu tijdens de dag- of tijdens de nachturen stroom verbruikt – als u klant bent bij Ecopower. Maatschappelijk gezien maakt het wel een verschil dat u piekperiodes mijdt zodat u het net niet overbelast.  Piekperiodes zijn de zomermaanden juni-augustus tijdens de middaguren (als het warm is en de airco's volop draaien) en de wintermaanden november-februari 's namiddags (12.30 tot 14.30 uur) en in de vooravond (17.00 tot 19.30 uur).

  Wie zonnepanelen heeft, verbruikt het best op momenten dat de zon schijnt. Zo vergroot u uw zelfconsumptie (gelijktijdige productie en afname).  Deze stroom heeft de grootste waarde want u betaalt voor deze stroom geen netkosten omdat u hem onmiddellijk verbruikt en niet op het net zet.

  We rekenen evenveel voor een kWh dat overdag wordt verbruikt, als voor een kWh dat ’s nachts wordt verbruikt. In kostprijs maakt het dus niet uit wanneer u de elektriciteit verbruikt. Meestal is er ook niet zoveel te regelen: wasmachine, droogkast, vaatwasmachine. Hebt u nog andere toestellen?

  Aandelen

  De statutaire algemene vergadering, elk jaar de tweede zaterdag van april, beslist of er dividend wordt uitgekeerd en hoeveel dat is. Het maximum is 6% omdat Ecopower een NRC-erkende coöperatie is. In de periode mei-juli wordt het dividend uitgekeerd. Het wordt gestort op het rekeningnummer waarvan het aandeel werd betaald, tenzij u dat schriftelijk anders aanvraagt.

  De algemene vergadering beslist jaarlijks of er een dividend wordt uitgekeerd en hoeveel procent dat is. Als erkende coöperatie keert Ecopower maximaal 6% uit.

  Uw dividend wordt berekend volgens het aantal dagen dat u aandeelhouder was in het kalenderjaar vóór die algemene vergadering, volgens deze formule: (x% van 250) * aantal dagen / 365.

  Een voorbeeld: u hebt één aandeel (waarde 250 euro) en u was het hele jaar aandeelhouder. Bij een dividend van 4% bedraagt uw dividend 10 euro.
  Nog een voorbeeld: u kocht uw aandeel op 20 oktober en bent op 31 december dus 73 dagen aandeelhouder, oftewel een vijfde deel van het jaar. Bij een dividend van 4% krijgt u 2 euro, want dat is een vijfde van 10 euro.

  Dit zijn bruto bedragen. Van het bruto bedrag wordt sinds 1 januari 2018 30% roerende voorheffing afgehouden. Indien uw bruto dividend 10 euro bedraagt ontvangt u dus 7 euro op uw rekening. Vanaf 2019 is de eerste schijf van 800 euro dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing, die kunt u recupereren via uw belastingaangifte.

  Zie ook FAQ 'Moet ik roerende voorheffing betalen op mijn dividend?'.

  Dividenden van erkende coöperaties zoals Ecopower cv waren tot en met 31 december 2017 vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 190 euro. Sinds 1 januari 2018 is er een nieuw systeem: het vrijgestelde bedrag werd verhoogd, maar de vrijstelling wordt niet langer automatisch verrekend. Ecopower zal dus de 30% roerende voorheffing inhouden bij de uitbetaling van het dividend. U kunt die voortaan terugvorderen via uw belastingaangifte.

  Hoeveel roerende voorheffing is er vrijgesteld?

  Vanaf inkomstenjaar 2019 is de eerste schijf van 800 euro aan dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing. Dit gaat over al uw aandelen in bedrijven; coöperatieve aandelen worden niet langer apart behandeld. Kreeg u voor alle aandelen in uw bezit 800 euro dividend of meer uitbetaald, dan kunt u tot maximaal 240 euro roerende voorheffing terugkrijgen. 

  U kunt de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen via uw belastingaangifte. Dit geldt enkel voor aandelen op naam van een particuliere persoon. Rechtspersonen vallen niet onder deze regeling.

  Hoe kunt u de afgehouden roerende voorheffing terugvorderen?

  Op de belastingaangifte staat een nieuwe code: nummer 1437-18 (linkerkolom) en 2437-85 (rechterkolom, enkel voor een gemeenschappelijke aangifte). In dat vak vult u het bedrag van de ingehouden roerende voorheffing in.

  Een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 1 aandeel in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 3,50 euro dividend uitbetaald. De overige 1,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 1,50 in.

  Nog een voorbeeld: u had in 2017 een heel jaar lang 5 aandelen in uw bezit. Ecopower keerde 2% dividend uit, oftewel 5 euro per aandeel. Na afhouding van 30% roerende voorheffing, kreeg u 17,50 euro dividend uitbetaald. De overige 7,50 euro betaalde Ecopower aan de overheid. Dat laatste bedrag kunt u nu recupereren via de belastingaangifte 2019 over uw inkomsten in 2018. U vult in vak 1437-18 het bedrag 7,50 in.

  Staan uw aandelen op twee namen (iets dat Ecopower algemeen afraadt) en vult u een gemeenschappelijke aangifte in? Dan zet u de helft van het bedrag in vak 1437-18 en de andere helft in vak 2437-85.


  Bezorgt Ecopower een fiscaal attest?

  Ja, ieder jaar stuurt Ecopower in de loop van de maand april een fiscaal attest per e-mail voor het dividend dat het jaar voordien werd uitbetaald.

  Opgelet: in 2019 werd geen dividend betaald. U zal in april 2020 dus ook geen fiscaal attest toegestuurd krijgen. Meer informatie vindt u in het verslag van de algemene vergadering 2019.

  Wat met aandelen op naam van een minderjarige?

  Minderjarigen moeten zelf nog geen belastingaangifte doen. Terugvorderen van roerende voorheffing voor minderjarigen gebeurt via de aangifte van de beheerder van de minderjarige (één van de ouders in de meeste gevallen). Voor vragen daarover neemt u best contact op met de belastingdiensten.

  Nog vragen?

  Neem contact op met de FOD Financiën.

  Nee. Dat mag, maar het moet niet. Iedereen kiest vrij een leverancier.

  In de statuten van Ecopower vermeldt artikel 13 bis dit als een voorwaarde. Die statuten werden opgemaakt in 1991, lang voor de liberalisering van de energiemarkt. Dit artikel wordt nu door de algemene vergadering als volgt geïnterpreteerd: coöperanten kunnen energie afnemen van Ecopower, maar zijn daartoe in geen geval verplicht.

  Het aandeel wordt terugbetaald of overgedragen volgens de wens van de erfgenamen. U stuurt deze documenten naar Ecopower:

  1. Een kopie van de akte van bekendheid (een document van het vredegerecht) of van de erfrechtverklaring (een document van de notaris).

  2. Een document waarin staat wat er met het aandeel moet gebeuren. Dit wordt ondertekend door alle erfgenamen.

  • als het aandeel wordt overgenomen: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de nieuwe aandeelhouder.
  • als Ecopower het aandeel moet terugstorten: het rekeningnummer waarop het bedrag moet komen.

  Deze documenten worden administratief nagekeken. Als alles in orde is, wordt het aandeel op de nieuwe naam gezet of teruggestort. Als er twijfel is, wordt bevestiging gevraagd aan de raad van bestuur.

  Ecopower levert alleen elektriciteit aan eigen coöperanten en aan de coöperanten van BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, Volterra Pajopower en Stroomvloed; gelijkgestemde coöperaties die ook lid zijn van REScoop Vlaanderen en zelf elektriciteit produceren.

  We starten pas met leveren zodra u een aandeel heeft gekocht of zodra BeauVent, Vlaskracht, Coopstroom, ZuidtrAnt, VolterraPajopower of Stroomvloed uw aandeelhouderschap aan ons hebben bevestigd. Hoe u coöperant van Ecopower wordt leest u hier.

  Tijdens de algemene vergadering (Mechelen, 13/04/2019) werd beslist om voor boekjaar 2018 geen dividend uit te keren. In 2019 heeft u bijgevolg geen dividend ontvangen. Dat is meteen de reden waarom u dit jaar geen fiscaal attest ontvangt. 

  Een verslag van de algemene vergadering vindt u op onze website via deze link. Alle financiële en andere cijfers voor het werkingsjaar 2018 en de nodige toelichting daarbij leest u in het jaarverslag 2018.

  Voor het boekjaar 2019 werd op de algemene vergadering van 11 april 2020 besloten om 2% dividend uit te keren. De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 juni 2020.

  Ja, u kunt aandelen bijkopen tot een maximum van twintig aandelen per aandeelhouder. Dit doet u via de aankooppagina of via MijnEcopower.

  Koopt u aandelen voor iemand anders? Als wettelijke vertegenwoordiger kunt u aandelen voor uw kind (bij)kopen tijdens het aankoopproces. Hebt u nog aandelen op twee namen? Dan kunt u deze best overdragen op een van beide of uitsplitsen zodat u voor elk van beide aandelen kunt bijkopen.

  Na het doorlopen van het inschrijvingsformulier en het afronden van het aankoopproces krijgt u een bevestigingsmail dat we uw aanvraag tot aankoop van aandelen goed ontvangen hebben. Zodra de betaling in orde is, krijgt u een e-mail van Ecopower met bevestiging van de goedkeuring van uw aankoop en een overzicht van uw aandelen bij Ecopower.

  Het aantal aandelen van Ecopower is beperkt tot 20 per persoon; een totaalbedrag van 5000 euro. Dit voor een evenwichtige spreiding van het kapitaal en om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen. Als koppel kunt u dus maximaal 40 aandelen kopen. Let wel: dan gaat het om 20 aandelen op naam van de ene partner en 20 op naam van de andere.

  Sinds 1 januari 2021 werkt Ecopower met een nieuw registratiesysteem voor de aankoop van aandelen. Vroeger kregen coöperanten per aankoop een aandeelhoudersbewijs per post. Ecopower verstuurt geen papieren aandeelhoudersbewijzen meer. Na een aandelentransactie – aankoop of verkoop – krijgt u een ‘Overzicht Aandelen’ waarin u de huidige status van uw aandelen bij Ecopower en u al uw verschillende aandelentransacties terugvindt.

  Ja, dat kan zeker. Bijvoorbeeld als duurzaam geboorte- verjaardags- of kerstcadeau. U moet wel rekening houden met een aantal specifieke regels die van toepassing zijn, zowel bij aankoop als bij verkoop van de aandelen.

  Aandelen op naam van een minderjarige kopen

  De aankoop van aandelen gebeurt door de wettelijke vertegenwoordiger. U volgt de gewone aankoopprocedure. U meldt aan of registreert u als wettelijk vertegenwoordiger met uw gegevens. Daarna kunt u kiezen voor “Ik ben ouder of wettelijke voogd en koop een aandeel voor een minderjarige.”

  U vult de gegevens van het kind in. Het is best altijd dezelfde wettelijke vertegenwoordiger die aandelen koopt of registreert.

  Aandelen op naam van een minderjarige verkopen

  Aandelen op naam van een minderjarige zijn geblokkeerd tot de dag van meerderjarigheid (18 jaar). Op dat moment kan de aandeelhouder er zelf over beschikken, rekening houdend met de Ecopower-regels over de verkoop van aandelen. Een aandeel blijft steeds voor zes jaar vaststaan.

  Wilt u toch aandelen op naam van een minderjarige verkopen? De wet bepaalt dat ouders die roerende goederen van hun minderjarig kind willen verkopen daarvoor de machtiging van de vrederechter nodig hebben. De vrederechter waakt erover dat het kind gebaat is bij de verkoop. Bij uw aanvraag om het aandeel van een minderjarige te verkopen moet u altijd de nodige bewijsstukken van de vrederechter bezorgen aan Ecopower. Voor meer informatie neemt u contact op met het vredegerecht van uw woonplaats.

  Dat kan zeker. We moedigen al onze coöperanten sterk aan om dit te doen. Vanaf januari 2021 is het ook niet meer mogelijk om een aandeel op twee namen te kopen. Om een aandeel over te zetten van twee namen op een naam kunt u een standaardformulier aanvragen via de klantendienst.

  Een eventueel dividend krijgt u op het rekeningnummer waarvan u het aandeel aankocht of dat u opgaf toen u het aandeel kocht. U kunt uw huidig rekeningnummer voor uw dividend terugvinden in MijnEcopower. Als u dit wilt wijzigen, geeft u zelf het juiste rekeningnummer via e-mail (of per brief) door.

  Als het aandeel is aangekocht van een gemeenschappelijke rekening en dus op twee namen staat, moet het persoonlijk e-mailadres van de andere aandeelhouder in kopie staan of moeten beide aandeelhouders een wijziging aan het rekeningnummer handtekenen. U kunt ook een aandeel op beide namen overdragen naar een van beide.

  Elke contracthouder moet voor de stroomlevering een aandeel kunnen voorleggen.

  Hebt u als contracthouder verschillende verbruiksadressen, bijvoorbeeld een woning en uw buitenverblijf? Dan is één aandeel voor deze verschillende adressen voldoende. De facturen komen op uw aandeelhoudersadres.

  Een contract met btw-nummer en een contract zonder btw-nummer vraagt automatisch twee verschillende contracthouders, ook al is de naam op beide contracten dezelfde. In dit geval moet u zowel privé als voor uw onderneming een aandeel hebben.

  Uw aandeel staat vast in periodes van zes jaar. Na elke zes jaar gaat er een nieuwe periode van zes jaar in. Dat gebeurt automatisch. In de eerste zes maanden van elk zesde jaar kunt u uw aandeel verkopen. Dat vraagt u schriftelijk: per brief of e-mail. Ecopower neemt het aandeel terug als kapitaalsvermindering. De prijs is de waarde die vastligt in de statuten: 250 euro. U stapt in aan 250 euro, u stapt uit aan 250 euro. Als u niets doet in de eerste zes maanden van het zesde jaar, blijft u de volgende periode van zes jaar aandeelhouder.

  U kunt op elk moment aangeven dat u wilt uittreden. Wij registreren dat. Zo bent u zeker dat u niet aan een nieuwe periode van zes jaar begint. Zo lang u klant wilt blijven, blijft u ook aandeelhouder.

  Een voorbeeld:

  U koopt een aandeel in 2020. Dit aandeel staat een eerste keer vast voor zes jaar, dus tot vervaljaar 2026.

  • U zegt ruim vooraf op (vóór 01.01.2026): Ecopower stort uw aandeel terug begin januari 2026.
  • U zegt op in het eerste semester van het vervaljaar (01.01.2026 – 30.06.2026): Ecopower stort uw aandeel terug binnen een termijn van 60 dagen.
  • U zegt op in het tweede semester van het vervaljaar (0.107.2026 – 31.12.2026): Ecopower stort uw aandeel terug begin januari 2027.

  De aandelen staan opnieuw vast voor een periode van zes jaar als ze niet worden opgezegd. Dit herhaalt zich elke periode van zes jaar.

  Kan ik mijn aandeel vroeger terugkrijgen?

  Ecopower betaalt aandelen nooit vervroegd terug. Dit punt verscheen al verschillende keren op de agenda van het bestuursorgaan, met altijd hetzelfde besluit.

  Waarom niet? Het geld is geïnvesteerd in installaties voor hernieuwbare energie zoals windturbines en zonnepanelen. Dit model van werken laat vervroegde terugbetaling niet toe.

  Iedereen kan een aandeel van Ecopower kopen. De inschrijving gebeurt door een aandeel aan te kopen via onze website. Hebt u een MijnEcopower-profiel? Meld u dan aan. Kent u Ecopower nog niet of hebt u geen MijnEcopower-profiel? Dan registreert u zich. MijnEcopower is onze digitale klantenzone. Daarna vult u de gevraagde gegevens in. We hebben die nodig om uw aandeel/aandelen goed te registreren. U krijgt een bevestigingsmail en zo gauw we de aankoop van uw aandeel verwerkt hebben, krijgt u via e-mail een overzicht van uw aandelen bij Ecopower.

  Lees voor u een aandeel koopt de informatie op de website en raadpleeg het informatiedocument. Hoeveel aandelen u kunt kopen, wanneer u uw aandelen kunt verkopen, hoe het dividend wordt berekend en of u roerende voorheffing moet betalen op uw dividend, vindt u terug in de rubriek aandelen.

  Als burgercoöperatie werkt Ecopower transparant en democratisch, we zijn dus altijd bereikbaar voor uw vragen.

  Lees voor u een aandeel koopt de informatie over de investeringen, de jaarverslagen en de werking en waarden van Ecopower.

  Een belegging in aandelen houdt altijd risico's in. Dat geldt ook voor aandelen van Ecopower. Uitgebreide informatie over Ecopower in het algemeen en de risico's in het bijzonder vindt u terug in het informatiedocument.

  Elke nieuw gebouwde (of ermee gelijkgestelde) woning, kantoor en school in Vlaanderen moet een minimale hoeveelheid energie halen uit hernieuwbare bronnen. Om te voldoen aan deze Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)-eis zijn er een aantal opties. Ook door participatie in een project voor hernieuwbare energie, via de aankoop van aandelen van Ecopower, kunt u voldoen aan deze eis.

  Hier vindt u een voorbeeld van een participatieovereenkomst. In dit document vindt u ook alle relevante informatie.

  Concreet:

  • Als u via deze participatie-optie wilt voldoen aan de EPB-eis hernieuwbare energie, geeft u ons via e-mail uw naam en adres. We bezorgen u dan een participatieovereenkomst met een uniek participatienummer.
  • U koopt een aandeel via onze website en duidt aan dat u een aandeel koopt in het kader van EPB en u vult uw uniek participatienummer in. U stuurt de participatieovereenkomst ingevuld en ondertekend terug.
  • Zodra we de betaling van uw aandeel en de participatieovereenkomst ontvangen, finaliseren we de overeenkomst en bezorgen we u een door Ecopower ondertekende versie.
  • Daarna kunt u aan uw EPB-verslaggever doorgeven dat u gebruik maakt van de optie participatie. Deze voegt uw uniek participatienummer en opbrengst (kWh/jaar) die aan de participatie is toegekend toe in de EPB-software. De participatieovereenkomst wordt bijgehouden als bewijsstuk bij de EPB-aangifte.
  • Ecopower bezorgt elke drie maanden een lijst van de participaties aan het VEA.

  MijnEcopower

  MijnEcopower is de digitale klantenzone voor Ecopower-klanten. U kunt er de belangrijkste gegevens raadplegen over uw elektriciteitsaansluitingen (groene stroom) en uw webshopbestellingen (groene warmte). Bij groene stroom vindt u ook uw elektriciteitsfacturen van de voorbije twee jaar in PDF formaat en de betaalstatus ervan.

  Nee, dat kan niet. U kunt wijzigingen altijd doorgeven per e-mail aan info@ecopower.be. Voor sommige zaken is er een digitaal formulier op de website, bv. een domiciliëring aanvragen of wijzigen, een verhuizing doorgeven, een nieuw contract aanvragen of uw zonnepanelen melden.

  Een wijziging van uw voorschotfactuur kunt u schriftelijk aanvragen via info@ecopower.be. Het bedrag van de voorschotfacturen wordt alleen gewijzigd als u een (verwachte) verhoging/verlaging van uw verbruik motiveert.

   U stuurt vanaf uw huidige e-mailadres een e-mail naar info@ecopower.be met de vraag om uw nieuwe e-mailadres te registreren.

   OPGELET: deze wijziging geldt voor uw klantcommunicatie met Ecopower (e-mails, digitale facturen) en om aan te melden in MijnEcopower. Uw wachtwoord wijzigt niet. Krijgt u ook de nieuwsbrieven van Ecopower graag op uw nieuwe e-mailadres? Dan kunt u inschrijven op deze pagina of via uw nieuwsbriefvoorkeuren in MijnEcopower.

   Nee, alleen uw e-mailadres om aan te melden wijzigt. U behoudt hetzelfde wachtwoord.

   U kunt een nieuw wachtwoord instellen door op de aanmeldpagina te klikken op 'wachtwoord vergeten'. Vul het e-mailadres in dat bij Ecopower gekend is. Vervolgens krijgt u per e-mail een link om een wachtwoord aan te maken of te wijzigen. Weet u niet welk e-mailadres we van u hebben? Neem eventueel contact op met de klantendienst.

   Neem contact op met de klantendienst op het telefoonnummer 03 287 37 79 of via info@ecopower.be.

   We hebben ervoor gekozen in MijnEcopower enkel informatie over groene stroom en groene warmte op te nemen. Nuttige informatie die klanten regelmatig willen of moeten raadplegen. Denk aan achterstallige betalingen, gegevens over uw elektriciteitsaansluiting die u nodig heeft voor een verhuizing, facturen voor uw boekhouding, ... Gegevens over aandelen zijn veel complexer en het gaat ook over gevoeligere financiële informatie. Vergelijk het met informatie over beleggingen. Er zijn op dit moment geen plannen om de informatie over aandelen in de toekomst via MijnEcopower toegankelijk te maken.

   Dat kan eenvoudig door op de aanmeldpagina van MijnEcopower te klikken op 'wachtwoord vergeten?'. U krijgt dan een e-mail met een link om een nieuw wachtwoord te kiezen.

   U kunt aanmelden via de aanmeldpagina met de juiste combinatie van uw Ecopower-ID of uw e-mailadres dat bij Ecopower geregistreerd is en het wachtwoord dat u zelf gekozen hebt bij de activatie van uw MijnEcopower-profiel.

   Uw Ecopower-ID is uw unieke identificatienummer bij Ecopower. U vindt uw Ecopower-ID sinds 1 januari 2021 terug op alle Ecopower-facturen of u kunt uw ID opvragen bij de klantendienst

   Bent u al klant of coöperant van Ecopower maar hebt u nog geen MijnEcopower? Registreer u dan op deze pagina met uw Ecopower-ID.

   Om een aandeel/aandelen te kopen, moet u inloggen in uw MijnEcopower-profiel. Bent u nog geen coöperant of hebt u nog geen profiel, dan wordt er automatisch een MijnEcopower aangemaakt tijdens de aankoopprocedure.

   Ook om houtpellets of briketten te bestellen in de webshop moet u inloggen in uw MijnEcopower-profiel. Hier geldt hetzelfde principe: tijdens het bestelproces wordt er automatisch een MijnEcopower aangemaakt als u voor de eerste keer bestelt of nog geen profiel hebt.

   Briketten (groene warmte)

   Pellets en briketten bestelt u eenvoudig per pallet in de webshop. Het bestelproces wijst zichzelf uit.

   Goed om weten: coöperanten, REScoop-leden en leden van EBEM krijgen korting in de webshop. De korting wordt zichtbaar nadat u bent ingelogd in uw MijnEcopower-profiel en wordt automatisch toegekend in uw winkelmandje.

   Hebt u nog geen MijnEcopower, dan wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om een profiel aan te maken. Zorg dat u de juiste gegevens doorgeeft om problemen met kortingen te vermijden!

   Briketten hebben een hogere dichtheid en leveren veel meer warmte dan gewoon brandhout. Ze zetten stevig uit bij het opbranden. Stapel nooit uw kachel vol briketten! Begin altijd met een of maximaal twee stuks.

   Het aansteken van de houtbriketten kan moeilijker gaan dan bij brandhout. Onze tips:

   1. Breek een schijf af van de briket.
   2. Verpulver een stuk van de schijf zodat de vezels loskomen.
   3. Neem een biologisch aanmaakblokje of biologische aanmaakkrullen.
   4. Stapel de vezels, het resterende stukje van de afgebroken schijf en de rest van de briket op het aanmaakblokje.
   5. Steek het aanmaakblokje aan.

   U kunt eventueel wat klein aanmaakhout gebruiken om het vuur in gang te krijgen.

   In vergelijking met brandhout bieden houtbriketten heel wat voordelen: ze zijn beter voor uw kachel, voor uw portemonnee en voor het milieu. Een woordje uitleg:

   • Omdat houtbriketten van gedroogd, samengeperst hout gemaakt worden, is hun vochtigheidsgraad laag (maximaal 10%) en constant. Daardoor leveren ze ook een constante hoeveelheid warmte. Bij brandhout schommelt de vochtigheidsgraad en daarmee ook de warmteafgifte.
   • Houtbriketten worden gemaakt van houtafval en ontschorst resthout. Schors is een boosdoener voor het milieu: het verhoogt de asvorming en de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook is de dichtheid van schors heel laag: schors brandt wel goed maar het levert u weinig warmte op.
   • Briketten hoeven niet gezaagd of gekliefd te worden, ze kunnen rechtstreeks de kachel in. Ze hebben altijd dezelfde vorm en zijn daardoor goed en compact stapelbaar. Omdat ze ten opzichte van brandhout meer warmte produceren per kg en compacter zijn hebt u minder volume nodig voor een stookseizoen.

   Een belangrijke noot: niet alleen de brandstof speelt een rol, ook uw stooktoestel. Wilt u het hoogste rendement behalen met de laagste milieu-impact, vervang dan uw oude kachel of haard door een modern exemplaar dat aan de huidige milieunormen beantwoordt.

   Om de juiste korting te krijgen bij uw bestelling, moet u tijdens het bestelproces in uw MijnEcopower-profiel het luik 'Lidmaatschap Ecopower en partnerorganisaties' correct invullen.

   Coöperantenkorting

   Energiecoöperanten uit Vlaanderen en Nederland die mee investeren in de energietransitie krijgen korting op de groene warmte in de Ecopower-webshop.

   • Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van de pellet- en brikettenfabriek in Ham. Coöperanten die pellets of briketten kopen in de webshop krijgen 10 euro korting per pallet.
   • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Vlaanderen krijgen 10 euro korting per pallet of per ton
   • Leden van een energiecoöperatie aangesloten bij REScoop Nederland krijgen 10 euro korting per pallet of per ton

   Partnerkorting

   Daarnaast hebben we een partnerschap met EBEM. Leden van deze organisatie krijgen 10 euro korting per pallet of per ton.

    Als u een bestelling plaatst op naam van een bedrijf of organisatie met btw-nummer, heeft u geen recht op deze korting. De partnerkorting is wel cumuleerbaar met kortingen toegekend via een promocode.

    Uw korting wordt meteen verrekend bij uw bestelling in de webshop.

    Briketten zijn een milieuvriendelijker alternatief voor brandhout, geschikt om te stoken in kachels en haarden. Om uw rendement te verhogen en uw milieu-uitstoot te beperken raden we u aan om enkel houtbriketten te stoken. Ook uw oude kachel vervangen door een modern toestel maakt een groot verschil. Ook de manier waarop u stookt is van groot belang. Lees meer op onze brikettenpagina.

    Ecopower heeft een eigen webshop. U kunt er briketten per ton bestellen op pallet. Opgelet: Ecopower levert alleen in Vlaanderen houtbriketten. 

    Ecopower heeft ook een groeiend netwerk van verdelers. In Vlaanderen zijn er verschillende handelaars die Ecopower-briketten verkopen per pak van 10 kg. U kunt bij de meeste handelaars ook terecht voor een volledig pallet. Sommige verdelers leveren aan huis.

    Het plastic beschermt de pellets en briketten tegen vocht. Het gaat namelijk om een samengeperst product dat opzwelt en uit elkaar valt bij contact met water. Het gebruikte materiaal is HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen), een sterke en doorzichtige waterafstotende plasticsoort. Ecopower kiest bewust voor dit materiaal omdat het veilig en uitstekend recycleerbaar is. Het materiaal bestaat uit koolstof en waterstof, dus bij eventuele verbranding van HDPE komen er geen schadelijke chemische stoffen vrij.

    Een aparte vuilniszak – en dus aparte recyclage van plastic – zou lonen, waarschijnlijk kan de verpakking van onze pellets en briketten in deze zak.

    Microperforatie

    De pelletzakken hebben een microperforatie bovenaan. Die zorgt ervoor dat de lucht uit de zak kan ontsnappen. Anders zou het moeilijk zijn om de zakken stabiel te stapelen en zouden de zakken door de druk bij het stapelen ook kunnen scheuren. Deze kleine gaatjes geven geen probleem wat vocht betreft, behalve als er echt waterdruppels op de zak vallen of er over lopen. Stockeer ze dus op een droge plaats.

    Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig voor u bestelt. Beknopte praktische info vindt u op de productpagina's 'pellets in zakjes' en 'briketten' en 'pellets in bulk'. Ecopower-briketten en pellets in bulk worden enkel geleverd in Vlaanderen. Pellets in zakjes leveren we in heel België.

    Als u niet thuis bent bij levering en de transportfirma moet opnieuw langskomen, wordt er 50 euro aangerekend.

    Onze keuze om met Europalletten te werken sluit aan bij ons algemeen beleid. Deze herbruikbare palletten bieden meer garantie op een efficiënt gebruik van grondstoffen.

    Bij Ecopower betaalt u consignatie voor de Europallet. U krijgt het bedrag terug wanneer u de pallet in goede staat teruggeeft aan de transporteur bij uw volgende bestelling. Het nadeel is dat u als de klant de pallet in goede omstandigheden moet kunnen bewaren.

    Ecopower-pellets en -briketten worden geleverd op Europalletten. Bij de plaatsing van uw bestelling betaalt u consignatie. Als u bij een levering een lege pallet van een vorige bestelling – in goede staat – mee teruggeeft, betalen we uw consignatie terug. De transporteur noteert dit op de leveringsbon en bezorgt deze aan ons. Ecopower maakt dan een creditnota voor de teruggave van uw consignatie.

    Lege palletten kunt u alleen terug meegeven bij levering van een nieuwe bestelling. Er is geen consignatie van een pallet mogelijk zonder nieuwe bestelling. We hebben geen adressen waar u Europalletten kunt binnenbrengen. De consignatie is geen vastgelegd bedrag in België wat dit moeilijk maakt.

    Ecopower aanvaardt jammer genoeg geen ecocheques, omdat onze pellets geen FSC-label dragen. Onze pellets zijn uiteraard duurzaam, gecertificeerd volgens de kwaliteit ENplus A1 én afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de fabriek in Ham (Limburg), lokaal dus. Meer informatie over onze pellets leest u in dit dossier.

    Eventuele roetvorming op de ruit en in de kachel of aanslag in de schouw, heeft in het grootste deel van de gevallen te maken met de kachel. Uw installateur kan de kachel bijregelen om een goede verbranding te garanderen. Bij een goede verbranding hebt u geen aanslag en houdt u mooie witte as over. Omdat onze pellets en briketten goed droog zijn (nog 10% vocht) en heel weinig schors bevatten, is de kans groter dat de verbranding goed zal zijn.

    Niet alleen de roetvorming lost zich zo op, u zult ook minder verbruiken en er zitten minder schadelijke stoffen in de rook.

    Onze briketten zijn gemaakt uit hoofdzakelijk naaldhout. Ze zijn zuiverder dan brandhout: minder schors en een lager vochtgehalte. In principe zou dit tot een betere verbranding moeten leiden. Naaldhout bevat hars wat twee gevolgen heeft:

    • U hebt iets meer energie per kg hout;
    • U hebt bij een slechte verbranding meer risico op teerachtige afzettingen en roetvorming in uw kachel en schouw; dat heeft te maken met onvolledige verbranding van de harsen.

    Zorg dus zeker voor een optimale verbranding.

    Afmetingen

    260 mm, 95 mm diameter – zonder gat

    Gewicht

    2 kg/briket

    Verpakking

    per 5 briketten – 100 pakken per pallet (1000 kg briketten)

    Verbrandingswaarde

    ongeveer 5 kWh/kg (18 GJ per pallet (1000 kg)

    Grondstof

    hoofdzakelijk (ontschorst) naaldhout (stammen van grove den), afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de coöperatieve (uw) fabriek in Ham, Limburg

    Vochtgehalte

    maximaal 12%

    Asgehalte

    maximaal 1,0%

    Soortelijk gewicht

    minimaal 1000 kg/m³

    Verbrandingswaarde

    ≥ 4,3 kWh/kg (≥ 15,5 MJ/kg)

    De prijzen van onze briketten worden bepaald door de kost van productie, opslag en transport. Als we vergelijken met andere houtbriketten van hetzelfde type – vergelijkbaar bronmateriaal en gelijkaardige kwaliteit – zitten de briketten van Ecopower nog steeds goed in prijs. Uiteraard zijn er allerlei soorten te vinden op de markt die goedkoper zijn, zoals hardhout of mix-briketten en bijvoorbeeld nachtbriketten gemaakt van onder meer schors. Qua duurzaamheid en kwaliteit scoren die briketten niet hetzelfde.

    Ecopower mikt er niet op om de goedkoopste te zijn. Wel willen we onze klanten tegen een correcte prijs een hoogwaardig product bieden van zuivere grondstoffen, gemaakt van uitsluitend lokaal naaldhout in een ecologisch productieproces, en op een zo optimaal mogelijke verbranding. Deze laatste garanderen we aan de consument met de kwaliteitsgarantie van ENplus. Ecopower is voor de briketten als enige producent in België gecertificeerd door ENplus. Hier vindt u de gekwalificeerde brikettenproducenten en wat meer informatie terug. Met de Ecopower-briketten bieden we de gebruiker altijd een constante brandstof met geringe uitstoot, laag vochtgehalte en een hoge verbrandingswaarde. De exacte referentiewaarden vindt u in deze technische fiche. Belangrijk blijft ook altijd de manier waarop u stookt.

    Pellets (groene warmte)

    Het plastic beschermt de pellets en briketten tegen vocht. Het gaat namelijk om een samengeperst product dat opzwelt en uit elkaar valt bij contact met water. Het gebruikte materiaal is HDPE (Hoge Dichtheid Polyetheen), een sterke en doorzichtige waterafstotende plasticsoort. Ecopower kiest bewust voor dit materiaal omdat het veilig en uitstekend recycleerbaar is. Het materiaal bestaat uit koolstof en waterstof, dus bij eventuele verbranding van HDPE komen er geen schadelijke chemische stoffen vrij.

    Een aparte vuilniszak – en dus aparte recyclage van plastic – zou lonen, waarschijnlijk kan de verpakking van onze pellets en briketten in deze zak.

    Microperforatie

    De pelletzakken hebben een microperforatie bovenaan. Die zorgt ervoor dat de lucht uit de zak kan ontsnappen. Anders zou het moeilijk zijn om de zakken stabiel te stapelen en zouden de zakken door de druk bij het stapelen ook kunnen scheuren. Deze kleine gaatjes geven geen probleem wat vocht betreft, behalve als er echt waterdruppels op de zak vallen of er over lopen. Stockeer ze dus op een droge plaats.

    Alle details over de verkoop en de levering staan beschreven in de algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig voor u bestelt. Beknopte praktische info vindt u op de productpagina's 'pellets in zakjes' en 'briketten' en 'pellets in bulk'. Ecopower-briketten en pellets in bulk worden enkel geleverd in Vlaanderen. Pellets in zakjes leveren we in heel België.

    Als u niet thuis bent bij levering en de transportfirma moet opnieuw langskomen, wordt er 50 euro aangerekend.

    Onze keuze om met Europalletten te werken sluit aan bij ons algemeen beleid. Deze herbruikbare palletten bieden meer garantie op een efficiënt gebruik van grondstoffen.

    Bij Ecopower betaalt u consignatie voor de Europallet. U krijgt het bedrag terug wanneer u de pallet in goede staat teruggeeft aan de transporteur bij uw volgende bestelling. Het nadeel is dat u als de klant de pallet in goede omstandigheden moet kunnen bewaren.

    Ecopower-pellets en -briketten worden geleverd op Europalletten. Bij de plaatsing van uw bestelling betaalt u consignatie. Als u bij een levering een lege pallet van een vorige bestelling – in goede staat – mee teruggeeft, betalen we uw consignatie terug. De transporteur noteert dit op de leveringsbon en bezorgt deze aan ons. Ecopower maakt dan een creditnota voor de teruggave van uw consignatie.

    Lege palletten kunt u alleen terug meegeven bij levering van een nieuwe bestelling. Er is geen consignatie van een pallet mogelijk zonder nieuwe bestelling. We hebben geen adressen waar u Europalletten kunt binnenbrengen. De consignatie is geen vastgelegd bedrag in België wat dit moeilijk maakt.

    Pellets in bulk worden geleverd bij mensen die een silo hebben om ze in op te slaan. Meestal gaat het om mensen die een pelletketel voor centrale verwarming hebben. De pellets worden dan automatisch van de silo naar de ketel gevoerd. Er bestaan ook silo’s met een handbediende klep, waaruit de gebruiker dan pellets in een emmer kan laten lopen. De pellets in bulk worden geleverd met een blaaswagen en worden in de silo ingeblazen. Gewoon storten op uw garagevloer kunnen we dus niet. U bestelt hier pellets in bulk.

    Op de website van ENplus staat een Engelstalige handleiding met richtlijnen voor de juiste opslag van pellets. Zowel voor een aangekochte als een zelfgebouwde silo houdt u het best rekening met onderstaande punten.

    • Om het werk van de chauffeur bij het inblazen te vergemakkelijken, zijn de aansluitingen vlot bereikbaar en niet hoger dan 1,8 m boven de grond. De locatie moet ook veilig bereikbaar zijn dus niet via een ladder of dak en niet in de hoogte. Hoe korter de afstand tussen de silowagen en de aansluiting, hoe beter. Een afstand van 20 m is nog aanvaardbaar, langere afstanden verhogen de schade aan de pellets en dus het aandeel kleine deeltjes en stof in de silo.
    • Normaal zijn er twee aansluitingen: een om de pellets in te blazen en een om stof uit de silo af te zuigen. Die laatste zorgt voor een lichte onderdruk in de silo tijdens het inblazen van de pellets en evacueert op die manier het stof dat zich vormt. Dit wordt dan met een filterzak uitgefilterd. Zo wordt er vermeden dat er stof vrijkomt in de ruimte waar de opslag zich bevindt. Bij silo’s uit geweven doek wordt de afzuiging soms weggelaten, omdat de lucht door het doek geblazen wordt en het stof zo wordt tegengehouden.
     Als er inblaas en afzuiging is, voorzie dan een duidelijke aanduiding op de aansluitflenzen, zodat de chauffeur weet welke leiding hij op welke koppeling moet aansluiten.
    • Alle leidingen (inblaas en afzuiging) hebben een diameter van 100 mm en aansluitingen ‘Storz Type A (100 mm)’. Dit is een normale koppeling.
    • Vermijd zo veel mogelijk bochten in de inblaasleiding. Zijn er toch bochten nodig, kies dan voor twee bochten van 45° in plaats van een van 90°. Als een bocht van 90° onvermijdelijk is, moet de inwendige straal minimaal 200 mm zijn.
    • De inblaas moet eindigen met een stuk rechte leiding van minstens 30 cm zodat de pellets mooi recht in de silo geblazen worden.
    • Voorzie in de ruimte, tegenover de inblaas, een dempingsmat (rubber of EPBM, op voldoende afstand van de wand …) die voorkomt dat de pellets tegen de wand botsen.
    • De ruimte moet droog zijn; dus geef aandacht aan het risico op waterindringing door vloer/muur of condensatie van waterdamp tegen koude oppervlakken. Er mag geen elektrische installatie in de ruimte staan, dit geeft risico op brand en stofexplosie.
    • Stof hoopt zich op in de silo en kan op een zeker moment – meestal na een nieuwe levering als de silo vrijwel volledig leeg was – een storing in de aanvoer geven. Aangeraden is om de silo om de twee jaar volledig stofvrij te maken. Let op: altijd de silo eerst goed verluchten voor betreding, want er kan CO vrijkomen bij de opslag van pellets.

    Ecopower aanvaardt jammer genoeg geen ecocheques, omdat onze pellets geen FSC-label dragen. Onze pellets zijn uiteraard duurzaam, gecertificeerd volgens de kwaliteit ENplus A1 én afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de fabriek in Ham (Limburg), lokaal dus. Meer informatie over onze pellets leest u in dit dossier.

    Door gebruik te maken van een pelletkachel zorgt u voor een optimale verbranding – en zo ook voor een minimale uitstoot van schadelijke stoffen – en geniet u van alle comfort: automatische voeding en sturing, weinig as en weinig onderhoud. Voor een hoog rendement en een veilige werking verbrandt u dus pellets in een pelletkachel.

    In principe kunt u pellets verbranden in een hout-, steenkool-, of speksteenkachel maar we raden dit sterk af. De verbranding gebeurt niet optimaal en het risico op ontploffing is groter.

    Eventuele roetvorming op de ruit en in de kachel of aanslag in de schouw, heeft in het grootste deel van de gevallen te maken met de kachel. Uw installateur kan de kachel bijregelen om een goede verbranding te garanderen. Bij een goede verbranding hebt u geen aanslag en houdt u mooie witte as over. Omdat onze pellets en briketten goed droog zijn (nog 10% vocht) en heel weinig schors bevatten, is de kans groter dat de verbranding goed zal zijn.

    Niet alleen de roetvorming lost zich zo op, u zult ook minder verbruiken en er zitten minder schadelijke stoffen in de rook.

    Onze briketten zijn gemaakt uit hoofdzakelijk naaldhout. Ze zijn zuiverder dan brandhout: minder schors en een lager vochtgehalte. In principe zou dit tot een betere verbranding moeten leiden. Naaldhout bevat hars wat twee gevolgen heeft:

    • U hebt iets meer energie per kg hout;
    • U hebt bij een slechte verbranding meer risico op teerachtige afzettingen en roetvorming in uw kachel en schouw; dat heeft te maken met onvolledige verbranding van de harsen.

    Zorg dus zeker voor een optimale verbranding.

    Fijn dat u interesse hebt in verwarming door houtpellets. Ecopower heeft niet de positie noch de expertise om u te adviseren bij de aankoop van een pelletkachel of –ketel. Op het internet vindt u fora waar gebruikers hun ervaringen met verschillende merken en leveranciers delen. Een pelletkachel biedt een aantal voordelen in vergelijking met andere soorten kachels, zoals speksteenkachels of houtkachels.

    Certificaat

    gecertificeerd volgens de kwaliteit ENplus A1

    Afmetingen

    diameter 6 mm, lengte tussen 3,15 en 40 mm

    Gewicht

    2 kg/briket

    Verpakking

    verpakt in zakken van 15 kg, 65 zakken per pallet (975 kg pellets)

    Verbrandingswaarde

    ongeveer 5 kWh/kg (18 GJ per pallet (1000 kg)

    Grondstof

    hoofdzakelijk naaldhout (grove den), ontschorst, afkomstig uit bossen binnen een straal van 150 km rond de fabriek in Ham (Limburg)

    Vochtgehalte

    maximaal 10%

    Asgehalte

    maximaal 0,7%

    Stofgehalte

    maximaal 0,5% voor pellets in zakken, maximaal 1% voor losse pellets

    Stortgewicht

    minimaal 600 kg/m3

    Verbrandingswaarde

    minimaal 4,6 kWh/kg; normaal 4,9 tot 5 kWh/kg

    Identificatienummer producent

    BE 005

    Zonnepanelen

    Als u iets wijzigt aan uw zonnepaneel-installatie of als die wordt verwijderd, moet u dat melden bij de netbeheerder Fluvius. Fluvius wijzigt op basis van de nieuwe situatie de aanrekening van het prosumententarief. Als Ecopower de wijzingen doorkrijgt via Fluvius, passen we de facturatie aan.

    Facturatie

    Wie klant wordt bij Ecopower, kan kiezen voor maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse facturatie. Ecopower stuurt facturen ná de facturatieperiode. Wie bijvoorbeeld vanaf 1 februari klant is en kiest voor tweemaandelijkse facturen, krijgt pas begin april de eerste factuur. Sommige klanten zijn hierdoor verrast. Maar maakt u zich geen zorgen: die factuur komt er wel. U hebt 25 dagen de tijd om uw factuur te betalen.

    Dit verschilt van het type meter dat u heeft: een analoge meter of een digitale meter

    Gebruikers van zonnepanelen met een terugdraaiende meter betalen bij alle leveranciers het prosumententarief. Dit is er sinds 1 juli 2015. De distributienetbeheerders vragen een vergoeding aan wie met een terugdraaiende meter gebruik maakt van het net. De aanrekening gebeurt via de elektriciteitsfactuur. De leveranciers moeten dit innen en doorstorten. Ecopower ook. Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt doorgerekend, u vindt de tarieven op onze pagina 'Prijs'.

    Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie die stroom opwekt. Als er meerdere omvormers zijn, worden de maximale AC-vermogens opgeteld.

    Consulteer ook de website van de Vreg.

    Meer informatie over zonnepanelen en de analoge/digitale meter vindt u in dit dossier.

    De Bijdrage Energiefonds is een heffing van de Vlaamse overheid en is gelijk bij alle leveranciers. Ecopower int de heffing via de elektriciteitsfactuur en stort die integraal door aan de overheid. Meer informatie over ons prijssysteem leest u op de prijspagina.

    Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting.

    Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro, wat neerkomt op 0,43 euro per maand. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 97,08 euro per jaar ofwel 8,09 euro per maand.

    Is er in uw (appartments)gebouw een aparte elektriciteitsmeter voor gemeenschappelijke delen, dan wordt daarvoor het hogere tarief toegepast; 97,08 euro per jaar. Ook voor bijvoorbeeld een garage met een eigen meter betaalt u het hogere tarief.

    Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen Bijdrage Energiefonds.

    Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.

    Informatie over het hoe en waarom van de heffing vindt u terug op de site van de Vlaamse overheid. Daar kunt u ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen over de Bijdrage Energiefonds raadplegen.

    Op de pagina 'Betalen per domiciliëring' kunt u eenvoudig een bestaande domiciliëring wijzigen of stopzetten.

    Kiest u voor stopzetting van uw domiciliëring? Vergeet dan niet om uw stroomfacturen steeds correct en op tijd manueel te betalen op het rekeningnummer van Ecopower: BE07 0012 2805 5766.

    Overige

    Als u verhuist, verhuist Ecopower met plezier mee. Een verhuizing gebeurt in twee stappen:

    1. Om de elektriciteitslevering op uw oude adres stop te zetten vult u het online verhuisformulier in.

    2. Om een aansluiting aan te vragen op uw nieuwe adres, vult u online een nieuw contract in.

    Als er in uw oude of nieuwe woning een overdracht van de meter plaatsvindt van de oude naar de nieuwe bewoner, vergeet dan niet om een energie-overnamedocument van de VREG in te vullen en beide partijen te laten ondertekenen.

    Download hier het energieovernamedocument voor een overname zonder zonnepanelen.

    Download hier het energieovernamedocument voor een overname met zonnepanelen.

    De scan of foto van dit ondertekende document laadt u op in het verhuisformulier en/of het digitale contract. Bewaar ook het originele formulier: het helpt bij onduidelijkheden of bij betwisting met de vorige of volgende bewoner.

    Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op de website van de VREG.

    Er komen heel wat vragen van mensen die een kleine windturbine willen zetten om – al dan niet gedeeltelijk – in hun eigen energieverbruik te voorzien.

    Vooraleer u investeert in productie, kunt u beter eerst in uw verbruik snoeien: energie besparen blijft het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk is het aantrekkelijk, zo'n kleine windturbine waarmee u aan huis elektriciteit produceert. Al zijn er enkele bedenkingen.

    • Het vergunningstraject is afhankelijk van de lokale overheid en is niet altijd eenvoudig. Voor middelgrote windturbines is het mogelijk even moeilijk als voor een grote windturbine. Er is natuurlijk ook een effect op de omgeving (geluid, uitzicht).
    • Windturbines hebben bewegende onderdelen. Dat betekent dat ze ook deskundig en regelmatig onderhoud vergen.
    • Over de rendabiliteit zijn er vragen. De wind waait het snelst hoog in de lucht; de rotor van een grote windturbine staat op 100 meter of hoger, de 'kleintjes' staan op zo'n 15 m hoogte. En hoe dieper in het binnenland, hoe minder wind. Gemiddeld is er vlak boven de huizen een windsnelheid van 4 m/s. Op de grafieken van de producenten van kleine windturbines is dat omgezet een bijna verwaarloosbare jaarproductie. De meeste kleine windturbines produceren maar echt goed als er gemiddeld 8 m/s is. Niet echt realistisch in Vlaanderen. Onze grote windturbines hebben op 100 m ashoogte nauwelijks 6 m/s gemiddeld. De prijs per kWh van een kleine windturbine is hoger dan de prijs per kWh voor zonnepanelen.
    • En ten slotte: coöperanten van Ecopower hébben al windturbines: ze zijn mede-eigenaar van het hele productiepark van hun coöperatie.

    Kachels (groene warmte)

    Ecopower volgt voor de productie van zijn pellets de ENplus-kwaliteitsnorm. Volgens deze norm mag er maximaal 0,5% stof in een zak pellets zitten. Een zak Ecopower-pellets bevat ongeveer 20g stof, dat is 0,13%. Deze hoeveelheid is nauwelijks zichtbaar en mag geen problemen geven in een pelletkachel of -ketel.

    Wat kunt u doen als uw kachel hier toch gevoelig aan is? U zet de zak rechtop en schudt er voorzichtig mee. Zo zakt het stof naar de onderkant van de zak. Vervolgens kunt u de zak gecontroleerd in de kachel leeggieten, tot u aan het onderste deel met het stof komt. Dat giet u uiteraard niet in de kachel, maar kunt u eventueel uitzeven om de laatste pellets te recupereren.

    Door gebruik te maken van een pelletkachel zorgt u voor een optimale verbranding – en zo ook voor een minimale uitstoot van schadelijke stoffen – en geniet u van alle comfort: automatische voeding en sturing, weinig as en weinig onderhoud. Voor een hoog rendement en een veilige werking verbrandt u dus pellets in een pelletkachel.

    In principe kunt u pellets verbranden in een hout-, steenkool-, of speksteenkachel maar we raden dit sterk af. De verbranding gebeurt niet optimaal en het risico op ontploffing is groter.

    Eventuele roetvorming op de ruit en in de kachel of aanslag in de schouw, heeft in het grootste deel van de gevallen te maken met de kachel. Uw installateur kan de kachel bijregelen om een goede verbranding te garanderen. Bij een goede verbranding hebt u geen aanslag en houdt u mooie witte as over. Omdat onze pellets en briketten goed droog zijn (nog 10% vocht) en heel weinig schors bevatten, is de kans groter dat de verbranding goed zal zijn.

    Niet alleen de roetvorming lost zich zo op, u zult ook minder verbruiken en er zitten minder schadelijke stoffen in de rook.

    Onze briketten zijn gemaakt uit hoofdzakelijk naaldhout. Ze zijn zuiverder dan brandhout: minder schors en een lager vochtgehalte. In principe zou dit tot een betere verbranding moeten leiden. Naaldhout bevat hars wat twee gevolgen heeft:

    • U hebt iets meer energie per kg hout;
    • U hebt bij een slechte verbranding meer risico op teerachtige afzettingen en roetvorming in uw kachel en schouw; dat heeft te maken met onvolledige verbranding van de harsen.

    Zorg dus zeker voor een optimale verbranding.

    Pelletkachel en speksteenkachel

    Een gewone pelletkachel kan geprogrammeerd worden: uitschakeling als iedereen uit huis is en inschakeling een half uur voor de eerste bewoner terug arriveert. Zo is het verbruik van pellets optimaal afgestemd op het gebruik van de woning.

    Bij een houtkachel is dat minder handig: door de grote blokken hout duurt het een tijd voor de verbranding optimaal verloopt. Pellets daarentegen zijn klein en geven dus snel een goede verbranding.

    Door het gebruik van speksteen spreid je de warmteafgifte wel meer in de tijd, maar verhoogt het rendement niet.

    Houtkachel en pelletkachel

    Een belangrijk verschil zit in het rendement. De moderne houtkachels halen tot 85% rendement, de pelletskachels meer dan 90%. Dat is ook een reden waarom de pelletkachels ecologisch gezien interessanter zijn: een hoger rendement geeft een lagere uitstoot.

    De brandstof van een pelletkachel is genormeerd en heeft karakteristieken, die binnen bepaalde grenzen moeten liggen. Daardoor kunnen pelletkachels automatisch werken, wat een garantie is voor een goede werking en ook meer comfort biedt. Bij een houtkachel is het de taak van de eigenaar om de brandstof goed te kiezen en de kachel te sturen om een ecologische werking te garanderen. De pelletkachel is dus ook op dat vlak een betere keuze, zowel ecologisch als wat betreft comfort.

    Houtkachel en speksteenkachel

    De houtkachel heeft standaard maar een beperkte massa en geeft zijn warmte snel af. Dat leidt ertoe dat mensen soms de luchttoevoer verminderen om de kachel zachter en langer te laten branden. Maar ecologisch gezien heb je hoge temperaturen nodig om een volledige verbranding te krijgen.

    In de speksteen- en tegelkachels is extra massa aangebracht. Die neemt de hitte van het vuur op en geeft ze geleidelijk terug af. De verbranding kan op hoge temperatuur gebeuren terwijl de warmte toch op lagere temperatuur en over langere tijd vrijkomt. Ecologisch een pluspunt want er is een betere verbranding en de kamer geraakt toch niet oververhit. Het betekent wel dat zo’n kachel de ruimte over langere duur op een aangename temperatuur houdt, wat niet altijd nodig is als er niemand aanwezig is.

    Fijn dat u interesse hebt in verwarming door houtpellets. Ecopower heeft niet de positie noch de expertise om u te adviseren bij de aankoop van een pelletkachel of –ketel. Op het internet vindt u fora waar gebruikers hun ervaringen met verschillende merken en leveranciers delen. Een pelletkachel biedt een aantal voordelen in vergelijking met andere soorten kachels, zoals speksteenkachels of houtkachels.

    Ecopower-briketten zijn bruikbaar in een speksteenkachel, maar houd er rekening mee dat ze meer energie bevatten. Technische details van de briketten vindt u op de website. Uw kachel heeft een bepaald vermogen, daarmee kunt u inschatten hoeveel briketten u per uur kunt branden. Voor een kachel met een vermogen van 10kW is dat één briket per uur, voor een kachel van 6kW is dat iets meer dan een halve briket per uur. U kunt briketten makkelijk breken. Onze briketten branden met een rustige vlam, dus de gezelligheid van het vuur blijft zoals bij brandhout.

    Niet gevonden wat u zocht?

    Contacteer ons