Houtpellets van Ecopower

Op deze pagina geven we informatie over ecologische verantwoorde pellets, pelletketels, pelletkachels, warmtenetten met pellets en de pelletfabriek van Ecopower.
cornerDubbel

Houtpellets

Houtpellets zijn groene warmte: een hernieuwbare brandstof gemaakt van houtige biomassa. Dankzij de optimalisering en normering van de brandstof én de geautomatiseerde toestellen (pelletkachels en pelletketels) zijn duurzaam geproduceerde en kleinschalige houtpellets de best mogelijke toepassing van houtverbranding.

Niet alle pellets zijn duurzaam!

Zowel houtverbranding als het gebruik van biomassa voor energie zijn niet onbesproken. In het ecologische verhaal is het dan ook doorslaggevend wélke pellets u stookt. Kies altijd voor een lokaal product uit korte keten van goede kwaliteit. De pellets van Ecopower hebben het onafhankelijke ENplus A1-label, dat garandeert de strengste normen voor kwaliteit, stofgehalte, energie-inhoud, asgehalte en herkomst van de grondstoffen.

Koopt u pellets van lage kwaliteit, pellets uit landen waar niet aan goed bosbeheer wordt gedaan of pellets die over meerdere honderden kilometers naar België worden getransporteerd? Dan kunnen we moeilijk nog spreken van hernieuwbare of duurzame warmte.

Heeft u vragen over pellets en duurzaamheid? Bekijk ons pelletdossier.

Meer info in het pelletdossier

Wilt u graag pellets van Ecopower kopen?

Bezoek onze webshop Vind een verdeler in uw buurt

Pelletketels

Een pelletketel is geschikt voor woningen die niet voldoende geïsoleerd kunnen worden en daarom ook niet over kunnen schakelen op lagetemperatuurverwarming. Een tweede voorwaarde is dat u niet in een dichtbebouwd stedelijk gebied woont, daar is het omwille van de luchtkwaliteit niet aangeraden om individueel pellets te stoken. Een pelletketel voorziet verwarming op hogere temperatuur, wat het mogelijk maakt om naast vloerverwarming ook te werken met gewone radiatoren. Een pelletketel zorgt ook voor uw sanitair warm water.

Pelletkachels

Een pelletkachel staat op zich en is niet verbonden met een groter systeem in uw huis. De pelletkachel geeft rechtstreekse warmte af aan de ruimte waar hij staat. Het is een geschikt toestel voor duurzame bijverwarming. Net zoals voor individuele pelletsketels geldt dat het geen goed idee is om pellets te stoken in dichtbebouwd, stedelijk gebied en ook niet op momenten dat de Vlaamse Milieumaatschappij negatief stookadvies geeft.

cornerDubbel
cornerDubbel

Warmtenetten met pellets als warmtebron

Houtpellets kunnen ook gebruikt worden als warmtebron voor een warmtenet. In dat geval is er een centrale plek voor de levering (en dus beperkt transport) en geclusterde technologie. De uitstoot is daarbij door toepassing van de recentste filtertechnologie zo beperkt in verhouding tot de warmtelevering, dat collectieve verwarming met houtpellets in stedelijk gebied wel een goed idee is, in tegenstelling tot individuele pelletinstallaties.

cornerDubbel
cornerDubbel

Onze coöperatieve fabriek

Alle Ecopower-coöperanten zijn mede-eigenaar van onze windturbines en andere productie-installaties. Zo was het voor Ecopower ook logisch om een eigen pelletfabriek te bouwen. Zo hebben we de volledige controle over het productieproces, van de keuze van de grondstof tot de verpakking.

Meer info in de projectfiche
Speel video af