Informatiedossier zonnepanelen

Hebt u zonnepanelen en vragen over de facturatie met een analoge meter, een digitale meter of over de komende metervervanging? We geven graag antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

De afgelopen jaren investeerden veel mensen in zonnecellen. Een goede evolutie, want decentrale productie is één van de doelstellingen in de energietransitie. Op dit moment hebben veel mensen thuis nog een terugdraaiende meter maar dit is aan het veranderen. Netbeheerder Fluvius plaatst enkel nog digitale meters. Het oude model wordt niet meer gemaakt en digitalisering biedt heel wat nieuwe mogelijkheden zoals het automatisch doorsturen van de meterstanden of de analyse van afzonderlijke data, bijvoorbeeld uw afname en uw injectie. Tegen 1 juli 2034 moet elke woning in Vlaanderen een digitale meter hebben.

In dit dossier vindt u antwoord op vragen over de facturatie met een (A) analoge meter, de facturatie met een nieuwe (B) digitale meter of over de (C) komende metervervanging.

cornerDubbel
cornerDubbel


(A) Zonnepanelen met de analoge (terugdraaiende) meter


Uw netbeheerder, Fluvius, is verantwoordelijk voor de registratie van uw meterstanden en de validatie van het aan te rekenen verbruik. De registratie van de meterstanden is essentieel voor de opmaak van een correcte afrekening. Meer info: www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden.

Telkens wanneer de netbeheerder ons meterstanden doorgeeft, met een bijhorend verbruik, maakt Ecopower een afrekening. De opname van de meterstanden gebeurt standaard jaarlijks, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuizing, een leverancierswissel, een metervervanging, een controlemeting … Het verbruik in een afrekening wordt bepaald door de laatste twee geregistreerde meterstanden. Kies daarom goed het moment waarop u als prosument van leverancier verandert of iets laat wijzigen aan uw meter.

De jaarlijkse meteropname gebeurt in principe het ene jaar via een meterkaart, u geeft dan zelf de meterstanden door; het andere jaar door een meteropnemer die in opdracht van de netbeheerder bij u langskomt. De datum van de jaarlijkse meteropname varieert van regio tot regio en staat los van de startdatum van uw contract. De dag van de jaaropname wordt bepaald door Fluvius en kan u niet zelf kiezen.

Als een telwerk tussen twee meteropnames achteruit is gedraaid, wordt dit door de netbeheerder als een nulverbruik gerekend. Voor het negatief verbruik wordt geen vergoeding gegeven en het is niet overdraagbaar naar een volgende periode.
Wanneer een telwerk tussen twee meterregistraties vooruit is gedraaid, heeft u meer verbruikt dan geproduceerd en wordt het verbruik aangerekend.

Het saldo van het dagtelwerk wordt niet verrekend met het saldo van het nachttelwerk.

Uw dagtelwerk registreert uw verbruik overdag tijdens de weekdagen. Uw nachttelwerk registreert uw verbruik tijdens het weekend en ‘s nachts. Het dagtelwerk registreert ongeveer 5/7 van de productie uit uw zonnecellen, het nachttelwerk ongeveer 2/7. Het ogenblik waarop uw zonnecellen elektriciteit produceren, bepaalt welk telwerk terugdraait. Voor de afrekening wordt naar beide telwerken apart gekeken. Als u op één van uw telwerken onder nul gaat, kan dit nooit in mindering worden gebracht op een ander telwerk. De netbeheerder kan u meedelen op welke uren het nachttelwerk ingaat (meestal van 22.00 tot 7.00 uur).

U kan aan de netbeheerder vragen uw nachttelwerk uit te schakelen. Informeer naar de kostprijs. Kies ook goed het moment waarop u dit laat doen. Een wijziging aan uw meter impliceert een extra meteropname, met een afrekening tot gevolg. De kans is ook groot dat u meteen een nieuwe digitale meter krijgt.

Op deze vraag kunnen we geen eenduidig antwoord geven omdat elke situatie anders is. Bent u klant en wil u het graag samen bekijken? Neem dan contact op met de klantendienst.

Via het systeem van de terugdraaiende meter kan u op momenten dat u meer produceert dan verbruikt, stroom op het elektriciteitsnet zetten en deze stroom op een ander moment terug afnemen. Deze extra belasting van het net wordt u aangerekend via het prosumententarief.
Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen prosumententarief.

Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt apart aangerekend. De berekening gebeurt op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie, uitgedrukt in kVA. Als er meerdere omvormers zijn, worden die vermogens opgeteld. Ecopower krijgt de gegevens over uw omvormer(s) van de netbeheerder. Fouten of wijzigingen geeft u door aan uw netbeheerder. Als een keuringsverslag bijvoorbeeld andere gegevens geeft over de omvormer dan wat de netbeheerder hanteert, kan de netbeheerder de berekeningsvoet aanpassen. Het tarief verschilt per jaar en per netbeheerder. De elektriciteitsleveranciers innen het prosumententarief via de elektriciteitsfactuur en storten het bedrag volledig door aan de netbeheerder.

Prijzen prosumententarief per jaar per kVA geïnstalleerd vermogen van de omvormer

Euro/ kVA/ jaar btw incl.

2019

2020

Gaselwest

109,24

105,94

Imea

86,29

84,62

Imewo

90,15

86,55

Intergem

77,21

72,29

Iveka

89,79

85,22

Iverlek

91,42

87,42

Sibelgas

102,49

100,77

Infrax West

92,83

76,51

Inter-energa / Fluvius Limburg

85,49

79,64

Infrax Iveg

98,63

86,31

PBE

92,34

91,52

Wie een digitale meter heeft, kan voor de facturatie kiezen tussen twee opties. Standaard wordt de digitale meter ingesteld op “optie 1”. In deze optie wordt de digitale meter gefactureerd volgens het principe van een terugdraaiende teller en betaalt u ook prosumententarief.

Noteer regelmatig uw meter- en productiestanden, bijvoorbeeld elke maand of elke week. Door de meterstanden van twee datums van elkaar af te trekken, kent u uw verbruik (of de productie) van die betreffende periode. Zo kan u kort opvolgen of uw verbruik of productie niet afwijkt van de verwachtingen en kan u eventuele mankementen snel detecteren. Een gratis handige en veilige webtool om uw verbruiks- en productiegegevens op te volgen en te visualiseren is EnergieID (www.energieid.be).

In heel Vlaanderen is het netbeheerder Fluvius die:
• uw meterstanden en verbruik registreert;
• de grootte van uw omvormer(s) voor de berekening van het prosumententarief registreert;
• uw meter plaatst of vervangt;
• een nachttelwerk uitschakelt;
• het prosumententarief voor elk netgebied bepaalt;
• stroompannes op het distributienet oplost;
• premies en tips geeft over energiebesparing.

Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan Fluvius te melden. Dit kan via hun website of via het nummer 078 35 35 34. U moet uw installatie ook aan Ecopower melden via ons online formulier 'zonnepanelen melden'.


(B) Zonnepanelen met de digitale meter


Uw netbeheerder, Fluvius, is verantwoordelijk voor de registratie van uw meterstanden en de validatie van het aan te rekenen verbruik voor de opmaak van de afrekening.
De registratie van de meterstanden is essentieel voor de opmaak van een correcte afrekening. Meer info: www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden.

Telkens wanneer de netbeheerder ons meterstanden doorgeeft, met een bijhorend verbruik, maakt Ecopower een afrekening. De opname van de meterstanden gebeurt standaard jaarlijks, maar ook in bepaalde situaties zoals bij een verhuizing, een leverancierswissel, een metervervanging, een controlemeting … Het verbruik in een afrekening wordt bepaald door de laatste twee geregistreerde meterstanden. Kies daarom goed het moment waarop u als prosument van leverancier verandert of iets laat wijzigen aan uw meter.

De digitale meter wordt automatisch dagelijks uitgelezen door Fluvius. Eén keer per jaar, bij de zogenaamde jaaropname, bezorgt Fluvius de meterstanden en het verbruik aan Ecopower voor de opmaak van de jaarafrekening. Met de digitale meter moet dit in principe elk jaar op dezelfde dag kunnen, zodat uw jaarafrekening exact 1 jaar betreft. De dag van de jaaropname wordt bepaald door Fluvius en kan u niet zelf kiezen.

Op het display leest u af hoeveel elektriciteit u van het net afneemt en injecteert. U kan vier soorten gegevens aflezen. Niet tegelijkertijd, ze wisselen elkaar af.

Opgelet: uw digitale meter meet steeds deze vier gegevens. Dat wil echter niet zeggen dat u heeft gekozen om gefactureerd te worden volgens het enkelvoudig dan wel het dag/nachttarief. Informeer bij Fluvius op welke tariefcode (tariefsysteem) uw meter is ingesteld. Uw meterconfiguratie staat vermeld op onze afrekeningsfacturen sinds maart 2020. De berekening van het aan te rekenen verbruik is afhankelijk van hoe uw digitale meter is geconfigureerd (enkelvoudig of tweevoudig) én voor welke optie u koos (optie 1 of optie 2).

Het aan te rekenen verbruik =
[(afname van telwerk 1.8.1 + afname van telwerk 1.8.2) – (injectie van telwerk 2.8.1 + injectie van telwerk 2.8.2)]min. 0  

Het aan te rekenen verbruik kan nooit kleiner zijn dan 0 kWh (= min.0). U betaalt prosumententarief op basis van het maximaal vermogen van uw omvormer.

Meer uitleg over facturatie volgens optie 1.

Het aan te rekenen verbruik =
(afname van telwerk 1.8.1 – injectie van telwerk 2.8.1) min. 0 + (afname van telwerk 1.8.2 – injectie van telwerk 2.8.2) min. 0

Het aan te rekenen verbruik kan nooit kleiner zijn dan 0 kWh (= min.0). U betaalt prosumententarief op basis van het maximaal vermogen van uw omvormer.

Meer uitleg over facturatie volgens optie 1.

U kan aan de netbeheerder vragen uw meterconfiguratie te wijzigen. Informeer naar de kostprijs. Kies ook goed het moment waarop u dit laat doen. Een wijziging aan uw meter impliceert een extra meteropname, met een afrekening tot gevolg.

Via het systeem van de terugdraaiende meter (digitale meter, optie 1) kan u op momenten dat u meer produceert dan verbruikt, stroom op het elektriciteitsnet zetten en deze stroom op een ander moment terug afnemen. Deze extra belasting van het net wordt u aangerekend via het prosumententarief.
Wie recht heeft op sociaal tarief betaalt geen prosumententarief.

Het prosumententarief zit niet in de kWh-prijs en wordt apart aangerekend. De berekening gebeurt op basis van het maximale AC-vermogen van de omvormer van de installatie, uitgedrukt in kVA. Als er meerdere omvormers zijn, worden die vermogens opgeteld. Ecopower krijgt de gegevens over uw omvormer(s) van de netbeheerder. Fouten of wijzigingen geeft u door aan uw netbeheerder. Als een keuringsverslag bijvoorbeeld andere gegevens geeft over de omvormer dan wat de netbeheerder hanteert, kan de netbeheerder de berekeningsvoet aanpassen.

Het tarief verschilt per jaar en per netbeheerder. De elektriciteitsleveranciers innen het prosumententarief via de elektriciteitsfactuur en storten het bedrag volledig door aan de netbeheerder.

Prijzen prosumententarief per jaar per kVA geïnstalleerd vermogen van de omvormer

Euro/ kVA/ jaar btw incl.

2019

2020

Gaselwest

109,24

105,94

Imea

86,29

84,62

Imewo

90,15

86,55

Intergem

77,21

72,29

Iveka

89,79

85,22

Iverlek

91,42

87,42

Sibelgas

102,49

100,77

Infrax West

92,83

76,51

Inter-energa / Fluvius Limburg

85,49

79,64

Infrax Iveg

98,63

86,31

PBE

92,34

91,52

De digitale meter meet uw stroomverbruik en, als u zonnepanelen heeft, ook uw injectie.
De meterstanden worden in principe éénmaal per jaar door de netbeheerder (Fluvius) automatisch gecapteerd en gevalideerd. Fluvius bezorgt deze jaargegevens aan de leverancier zodat die een jaarafrekening kan opmaken.
Los van bovenstaande gaat Fluvius ook éénmaal per dag uw meterstanden uitlezen en bijhouden. Deze gegevens bevatten waardevolle informatie als u uw verbruik (of injectie) van nabij wil opvolgen.
U kan deze dag-gegevens raadplegen via het webportaal van Fluvius

Het is ook mogelijk om de verbruiken per kwartier voor elektriciteit op te vragen via het portaal. In tegenstelling tot de meetgegevens per dag, moet de netgebruiker expliciete toestemming geven om de meetgegevens per kwartier of per uur uit te lezen uit de digitale meter. Om die reden starten de verbruiken per kwartier of per uur op het portaal pas van zodra de netgebruiker zelf kwartier- of uurvolumes aanvraagt op Mijn Fluvius of van zodra de netgebruiker de aanvraag van iemand anders heeft goedgekeurd.

Hoe krijgt u toegang tot het webportaal van Fluvius?

 1. Maak een Fluvius-account aan
 2. Start een aanvraag om uw verbruiken te kunnen raadplegen 
 3. De aanvraag om uw verbruiken te kunnen raadplegen moet goedgekeurd worden door de netgebruiker (uzelf): u krijgt hiervoor van Fluvius een brief met een bevestigingslink. Ontvangt u deze link graag per e-mail (dat gaat sneller), geef dan aan Ecopower uw toestemming om uw mailadres aan Fluvius door te geven.

  Na goedkeuring door de netgebruiker op basis van deze e-mail of brief, zijn de verbruiken beschikbaar voor de portaalgebruiker. U kan uw verbruik (en injectie) op dag-basis raadplegen via het webportaal van Fluvius.
  Via datzelfde webportaal kan u ook twee gebruikerspoorten laten activeren.
  Alle info hierover vindt u hier.

  Er is allerhande hard- en software op de markt om via de gebruikerspoorten uw digitale meter slim te maken. Ecopower raadt op dit moment nog niet aan om gebruik te maken van deze gebruikerspoorten. Vaak weet u niet waar uw gegevens terecht komen of wie ze gebruikt voor welke doeleinden.
  Uiteraard is het wel interessant om uw verbruik van dichtbij op te volgen en te analyseren. Maar dit kan u ook perfect doen met de dag-gegevens die sowieso beschikbaar zijn via het webportaal.

  Een gratis handige en veilige webtool om uw verbruikgegevens op te volgen en te visualiseren is EnergieID (www.energieid.be).

  Opgelet: Verbruiksgegevens die beschikbaar zijn via het webportaal van Fluvius of die verkregen worden via de data uit de gebruikerspoorten kunnen alleen als informatieve waarden behandeld worden. Deze waarden worden niet gebruikt voor facturatie of rectificatie.

  Het aan te rekenen verbruik =
  [(afname van telwerk 1.8.1 + afname van telwerk 1.8.2) – (injectie van telwerk 2.8.1 + injectie van telwerk 2.8.2)]min. 0 

  Het aan te rekenen verbruik kan nooit kleiner zijn dan 0 kWh (= min.0).
  In plaats van het prosumententarief, betaalt u “netgebruikkosten eigen productie”. In tegenstelling tot het prosumententarief worden de “netgebruikkosten eigen productie” niet forfaitair aangerekend (berekeningsbasis: vermogen omvormer) maar op basis van reële injectie. Deze aan te rekenen reële injectie wordt afgetopt op maximaal de bruto afname. Het tarief verschilt per netgebied.

  Meer uitleg over facturatie volgens optie 2.

  Het aan te rekenen verbruik =
  (afname van telwerk 1.8.1 – injectie van telwerk 2.8.1) min. 0 + (afname van telwerk 1.8.2 – injectie van telwerk 2.8.2) min. 0

  Het aan te rekenen verbruik kan nooit kleiner zijn dan 0 kWh (= min.0).
  In plaats van het prosumententarief, betaalt u “netgebruikkosten eigen productie”. In tegenstelling tot het prosumententarief worden de “netgebruikkosten eigen productie” niet forfaitair aangerekend (berekeningsbasis: vermogen omvormer) maar op basis van reële injectie. Deze aan te rekenen reële injectie wordt afgetopt op maximaal de bruto afname. Het tarief verschilt per netgebied.

  Meer uitleg over facturatie volgens optie 2.

  Prijzen “netgebruikkosten eigen productie” (op maximaal de bruto afname)

  Euro/ kWh btw incl.

  2019

  2020

  Gaselwest

  0,1975

  0,1999

  Imea

  0,1537

  0,1591

  Imewo

  0,1646

  0,1664

  Intergem

  0,1449

  0,1445

  Iveka

  0,1613

  0,1634

  Iverlek

  0,1681

  0,1694

  Sibelgas

  0,1849

  0,1884

  Infrax West

  0,1651

  0,1468

  Inter-energa / Fluvius Limburg

  0,1519

  0,1497

  Infrax Iveg

  0,1710

  0,1608

  PBE

  0,1680

  0,1735

  In heel Vlaanderen is het netbeheerder Fluvius die:
  • uw meterstanden en verbruik registreert;
  • de grootte van uw omvormer(s) voor de berekening van het prosumententarief registreert;
  • uw meter plaatst of vervangt;
  • een nachttelwerk uitschakelt;
  • het prosumententarief voor elk netgebied bepaalt;
  • stroompannes op het distributienet oplost;
  • premies en tips geeft over energiebesparing.

  Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan Fluvius te melden. Dit kan via hun website of via het nummer 078 35 35 34. U moet uw installatie ook aan Ecopower melden via ons online formulier 'zonnepanelen melden'.

  Vanaf 1 januari 2021 zou een vergoeding mogelijk zijn voor het gedeelte elektriciteit dat u meer produceert dan verbruikt. Over de tarieven en modaliteiten is echter nog niks gekend. Van zodra we beschikken over meer concrete info, informeren we u.

  Hieronder vindt u een overzichtsschema over de digitale meter. De letter-cijfercombinatie onderaan verwijst naar de uitleg op deze pagina over dit specifiek onderdeel.


  (C) Komende metervervanging

  U heeft zonnepanelen en de digitale meter wordt binnenkort (of in de toekomst) geïnstalleerd. U heeft algemene vragen over die digitale meter en uw zonnepanelen.

  Dat ziet u in dit filmpje. https://youtu.be/fE1BdN7Mjf8

  Voor informatie en al uw vragen kunt u terecht bij netbeheerder Fluvius en regulator VREG:

  Iedereen krijgt een digitale meter op termijn, mensen met en mensen zonder zonnepanelen. Voor wie geen zonnepanelen heeft, verandert er – behalve de vervanging van het toestel – verder niets. Voor mensen die thuis zelf stroom produceren zijn er wel gevolgen.

  De digitale meter wordt eerst uitgerold bij mensen die bouwen of grondig verbouwen, bij eigenaars van zonnepanelen en bij klanten met een budgetmeter. Daarna volgt de rest. U wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door Fluvius, meer informatie over de uitrol vindt u bij de netbeheerder.

  Als u niet zelf een digitale meter aanvraagt maar wacht tot het uw beurt is, kost de digitale meter u niets.

  De digitale elektriciteitsmeter registreert, in tegenstelling tot de huidige terugdraaiende meter, afzonderlijk de elektriciteit die u van het net afneemt en die u in het net injecteert. Zodra u een digitale meter in huis heeft, kunt u als prosument kiezen tussen twee opties:


  Optie 1
  : u behoudt het huidige facturatiesysteem volgens het principe van de terugdraaiende teller. Er verandert niets tot uw installatie 15 jaar oud is. U betaalt prosumententarief.
  U kunt bij optie 1 blijven tot maximaal 15 jaar na de ingebruikname van de installatie, te tellen vanaf de keuringsdatum van de eerste installatie. Daarna gaat u automatisch over naar optie 2. Dit gebeurt voor oude installaties ten vroegste op 1 januari 2021. In werkelijkheid wordt de termijn voor installaties van vóór 1 januari 2006 dus meer dan 15 jaar.

  Als u na de ingebruikname van uw eerste installatie nog panelen bijlegt, dan telt de 15 jaar vanaf de keuring van de eerstgelegde installatie.
  Wilt u overstappen van optie 1 naar optie 2, dan contacteert u Fluvius en vraagt u naar de modaliteiten. De overstap naar optie 2 gaat in vanaf de datum van eerstvolgende jaaropname.

  Optie 2: net zoals in optie 1, betaalt u uw netto-verbruik aan de Ecopower-kWh-prijs.
  In plaats van het prosumententarief, betaalt u “netgebruikskosten eigen productie”.
  De “netgebruikskosten eigen productie” kan u beschouwen als het prosumententarief, maar dan niet forfaitair (op basis van het vermogen van de omvormer) maar op basis van uw reële injectie. Deze aan te rekenen reële injectie wordt afgetopt op maximaal de bruto afname. Het tarief verschilt per netgebied.

  Als u veel verbruikt wanneer de zon schijnt (dit wordt ‘zelfconsumptie’ genoemd), kan dit voordelig zijn.

  De digitale meter wordt standaard ingesteld op het oude systeem (optie 1 dus) tot uw installatie 15 jaar oud is. Op aanvraag kunt u, op eigen verantwoordelijkheid, ook vroeger overschakelen naar het nieuwe systeem (optie 2). Deze keuze is definitief, u kunt daarna niet meer terug. Wie zonnepanelen installeert na 31 december 2020 mag niet meer kiezen en start sowieso in het nieuwe systeem (optie 2).

  Meer weten over de afrekening van de digitale meter. 

  De VREG maakte een tool waarmee u een simulatie kunt maken, maar die is verre van waterdicht. Door het eerste jaar na de installatie van uw digitale meter bij het oude systeem (optie 1) te blijven, kunt u een jaar lang uw injectie en afname exact bijhouden. Zo weet u hoeveel ‘zelfconsumptie’ u heeft en kunt u op basis van die reële gegevens een goede en betrouwbare keuze maken.

  Ecopower geeft geen individueel advies omdat elke situatie anders is en afhankelijk is van heel wat persoonlijke factoren. Er bestaat ook nog geen betrouwbare simulator die met alle factoren rekening houdt.

  Neen, Fluvius voorziet hiervoor een compensatiemechanisme zodat er netto voor de klant op het tijdstip van de normale jaaropname geen verschil is in kosten.

  Hoe doen ze dat?
  Na de metervervanging krijgt u van Ecopower een afrekening van de oude teller. Fluvius geeft ons voor de betreffende verbruiksperiode een nulverbruik door. Het verbruik dat u in werkelijkheid had, wordt overgezet naar de nieuwe teller door de beginstanden van de digitale meter administratief aan te passen. Zo heeft u nog de mogelijkheid om uw verbruik te compenseren (of uw injectie te consumeren) tot aan de volgende meteropname.

  Opgelet: bovenstaande compensatiemechanisme wordt niet toegepast:

  • wanneer de metervervanging heeft plaatsgevonden in de periode van de jaaropname
  • wanneer u bij de metervervanging heeft gekozen om te veranderen van meterconfiguratie (bijvoorbeeld van tweevoudig tarief naar enkelvoudig tarief).

  Vanaf 1 januari 2021 zou een vergoeding mogelijk zijn voor het gedeelte elektriciteit dat u meer produceert dan verbruikt. Over de tarieven en modaliteiten is echter nog niks gekend. Van zodra we beschikken over meer concrete info, informeren we u.

  Wie zonnepanelen installeert, is verplicht om dit aan Fluvius te melden. Dit kan via hun website of via het nummer 078 35 35 34. U moet uw installatie ook aan Ecopower melden via ons online formulier 'zonnepanelen melden'.