cornerDubbel

PRIJSOVERZICHT

particulieren

Wat vindt u op deze pagina?

1. De Ecopower-prijs per maand - het nieuwe systeem (vanaf 1 januari 2023)

Dit is de energiekost die u per maand betaalt in het nieuwe uitgesplitste prijssysteem voor uw verbruik vanaf 1 januari 2023. Hier ziet u de prijzen voor groene burgerstroom, de steuncertificaten en de terugleververgoeding.

2. De Ecopower-prijs per maand - het oude systeem (tot 31 december 2022)

De prijzen uit het oude systeem vindt u terug in een tabel op deze pagina. (Opgelet: dit zijn wel nog all-in-prijzen, netkosten heffingen en btw inbegrepen).

3. Geschatte all-in prijs

In het verleden had Ecopower een all-in-prijs. Om ook nu te kunnen vergelijken met die prijzen, maken we voor het nieuwe uitgesplitste systeem toch nog een inschatting van de all-in kosten. Daarbij verrekenen we ook het capaciteitstarief mee naar de prijs per kWh. Let op: dit is niet 100% accuraat en deze bedragen vindt u nergens terug op uw factuur, dit is louter ter info om om de overgang tussen de twee systemen inzichtelijk te maken.

4. Prijsevolutie
We visualiseren de historiek en evolutie van de prijs bij Ecopower en op de markt.

Goed om weten: klanten die recht hebben op het sociaal tarief betalen niet de prijzen in onderstaande tabel, wel het all-in sociaal tarief zoals vastgelegd door de CREG.

cornerDubbel
cornerDubbel

1. De Ecopower-prijs per maand - het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2023

Dit is het gedeelte voor Ecopower.

Prijs voor groene burgerstroom

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de prijs bij Ecopower voor de groene burgerstroom. Die is half vast en half variabel, waardoor we de reële prijs steeds pas aan het einde van de maand weten. In tegenstelling tot voor 2023 is dit geen all-in prijs meer (netkosten, heffingen en btw niet inbegrepen dus) en er is geen verschil tussen de verschillende netgebieden.

De exacte prijsformule en uitleg over alle andere onderdelen van de factuur, vindt u terug op de nieuwe pagina prijssysteem.

Prijzen excl. btw

April 2023

Maart 2023

Februari 2023

Januari 2023

Groene burgerstroom 

(alleen het gedeelte elektriciteit & werking)

Omdat we met een deels variabele prijs werken wordt de prijs steeds pas gepubliceerd aan het einde begin van de volgende maand.


Prijs voor steuncertificaten

Ecopower moet voor elke geleverde hoeveelheid stroom een aantal steuncertificaten inleveren voor groene stroom (GSC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKC). De kosten die daarvoor doorgerekend worden zijn 0,0196725 euro/kWh voor GSC en 0,0028000 euro/kWh voor WKC, beide excl. btw.

Prijs injectie groene burgerstroom (terugleververgoeding)

Ecopower betaalt een terugleververgoeding aan klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Die bedraagt op dit moment 0,200 euro per kWh. Dat komt overeen met het vaste gedeelte van de prijs voor de afname van groene burgerstroom, exclusief de kosten voor de werking. Op de terugleververgoeding voor particulieren bij gezinnen is vrijgesteld van btw. De vorige prijzen voor injectie ziet u hieronder in de tabel onder 2.


Prijsevolutie

Onderstaande grafiek laat de elektriciteitsprijs op de markt zien (blauw), de huidige prognose van de toekomstige marktprijs (geel) en de Ecopower-prijs (alleen het gedeelte elektriciteit, groen).


2. De Ecopower-prijs per maand - het oude systeem tot 31 december 2022

In onderstaande tabel ziet u het overzicht van de vorige prijzen voor groene burgerstroom bij Ecopower. Opgelet: dit zijn all-in-prijzen, dat betekent met de netkosten, heffingen en btw inbegrepen.

Details en de uitleg bij de verschillende prijscomponenten op uw factuur vindt u op de oude pagina prijssysteem.

1 januari tot en met 31 december 2020
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 januari tot en met 28 februari 2021 
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 maart tot en met 31 december 2021
(€/kWh, incl. 21% btw)
1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 (€/kWh, incl. 21% btw)1 maart tot en met 30 juni 2022
(€/kWh, incl. 6% btw)
1 juli tot en met 31 oktober  2022
(€/kWh, incl. 6% btw)

november 2022
(€/kWh, incl. 6% btw)

december 2022
(€/kWh, incl. 6% btw)
Distributienet-
beheerder
deze prijzen verschijnen begin januari

Gaselwest

0,29800,28520,29010,31500,27590,30240,3897

Fluvius
Antwerpen

Iveg: 0,2589

Imea: 0,2572

0,2360

0,24030,26830,23500,26150,3488

Imewo

0,26450,25260,25760,28620,25070,27720,3645

Intergem

0,24260,24630,25100,27480,24080,26730,3546

Iveka

0,26150,26520,27280,30290,26540,29190,3792

Iverlek

0,26750,25480,25950,28680,25130,27780,3651

Sibelgas

0,28650,26020,26510,29640,25970,28620,3735

Fluvius
Limburg

0,24780,22540,23020,25390,22250,24900,3363

Fluvius
West

0,24490,23120,23550,26010,22780,25430,3417

PBE

0,27160,24190,24580,27040,23690,26340,3507
Terugleververgoeding/0,044 €/kWh
0,064 €/kWh0,064 €/kWh0,064 €/kWh0,200 €/kWh


cornerDubbel

3. Geschatte all-in-prijs

In het verleden bood Ecopower een all-in prijs aan. Met de invoering van het capaciteitstarief op 1 januari 2023 verdween ook de all-in-prijs bij Ecopower. Waar de prijs voor groene burgerstroom vroeger alle kosten bevatte (uitgezonderd kost databeheer Fluvius, Bijdrage Energiefonds en eventueel prosumententarief), is dat nu alleen nog het gedeelte 'elektrciteit en werking'. U kunt daardoor de prijs voor groene burgerstroom voor 1 januari 2023 en erna moeilijk met elkaar vergelijken.

Om toch een inschatting te geven van de evolutie van de totaalprijs en te kunnen vergelijken met vroeger, maken we in de tabel hiernaast een inschatting van de all-in-prijs. Let op: deze bedragen vindt u nergens terug op uw factuur, dit is louter ter info om om de overgang tussen het oude en het nieuwe systeem inzichtelijk te maken.

Netbeheerder - Netgebied

Geschatte all-in-prijs van 1 t.e.m. 31 januari 2023 (euro/kWh)

Reële all-in-prijs van 1 t.e.m. 31 december 2022 (euro/kWh)

Reële all-in-prijs van 1 t.e.m. 30 november 2022 (euro/kWh)

Fluvius - Antwerpen


0,3488

Fluvius - Gaselwest


0,3897

Fluvius - Imewo


0,3645

Fluvius - Intergem


0,3546

Fluvius - Iveka


0,3792

Fluvius - Iverlek


0,3651

Fluvius - Limburg


0,3363

Fluvius - PBE


0,3507

Fluvius - Sibelgas


0,3735

Fluvius - West


0,3417


4. Prijsevolutie

Onderstaande grafiek geeft de samenstelling en de evolutie weer van de totale prijs die een particuliere klant met een verbruik van 2000 kWh per jaar betaalt voor de groene burgerstroom van Ecopower.