Eeklo 1

Locatie

Eeklo 1 was het allereerste windproject van Ecopower. Op het industrieterrein van Eeklo staan twee windturbines. Een derde, een 'kleintje', staat bij het voetbalveld van Eeklo. Deze locaties zijn gekozen door de stad Eeklo, die als allereerste in Vlaanderen een visie ontwikkelde over inplanting van windturbines op haar grondgebied. De twee windturbines op het industrieterrein staan enerzijds bij het containerpark van de stad Eeklo, en anderzijds bij een breekwerf.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project kwam tot stand via een openbare aanbesteding voor het bouwen van twee windturbines op gronden van de stad Eeklo: bij het containerpark en bij het voetbalveld. In de selectieprocedure werd gevraagd naar uitgebreide informatie voor de burgers en indien mogelijk burgerparticipatie en lokale meerwaardecreatie voor de stad en haar bevolking. Op basis daarvan werd het project in 1999 aan Ecopower toegewezen.

Productiecijfers

Bekijk de productiecijfers 2017 - 2018.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

7.400.000 kWh voor de drie windturbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 3700 Ecopower huishoudens
  • 2000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 4.090.000 €
Aantal Ecopower aandelen 16.360
Bouwjaar/ingebruikname 2001 / 2002

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant