Circulair Zuid

Samen slim wonen op het Antwerpse Zuid met coöperatieve zonnepanelen en een lokale buurtenergiegroep!
cornerDubbel
cornerDubbel

In het project Circulair Zuid willen bewoners van Antwerpen Zuid samen slim wonen. Dat doen ze door minder energie, materialen, afval en water te verbruiken, mét de hulp van technologie. Zo besparen ze op hun uitgaven, sparen ze het milieu en bouwen ze aan een leefbare stad.

Ecopower richtte op het Antwerpse Zuid een Buurtenergiegroep op. Samen gaan we aan de slag met energie-opwekking, besparing, elektrische deelmobiliteit, zonnedelen en nog veel meer.

Doe mee met de Buurtenergiegroep

Elektrisch autodelen met Partago

Zonnedelen met de buren

cornerDubbel

Het eerste Buurtenergiecafé

In het kader van de Buurtenergiegroep kwamen wijkbewoners van het Antwerpse Zuid voor het eerst samen op 23 april 2019. Samen dachten ze na over verschillende thema's om hun wijk te verduurzamen.

Buurtenergiecafé: autodelen

De deelnemers van het eerste Buurtenergiecafé toonden interesse in deelmobiliteit. Voor de tweede editie nodigden we daarom Partago uit, burgercoöperatie voor elektrisch autodelen.

Buurtenergiecafé: zonnedelen

Tijdens de derde bijeenkomst informeerden we de buurtbewoners over zonnedelen. Daarbij investeert de coöperatie in gedeelde zonne-installaties op aaneensluitende privédaken. Samen duurzaam!

cornerDubbel

Meer weten over Circulair Zuid?

Naar de projectwebsite