Wuustwezel
Zonne-energie

Locatie

De gemeente Wuustwezel stelt vijf daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Er komen 310 coöperatieve zonnepanelen op de daken van de Technische dienst, GC Kadans, GC ’t Schoolhuis, de bibliotheek en het Huis van het kind.

Lees hier het blogartikel over de samenwerking.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Wuustwezel maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower. Meer info over het raamcontract met VEB vindt u hier

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Wuustwezel door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Wuustwezel haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 50 Ecopower-huishoudens (of 30 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Wuustwezelse burgerstroom te voorzien. Alle zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 36 ton per jaar op!

Technische details

Type Merk: Nog te bepalen

310 zonnepanelen op vijf daken

Verwachte jaarlijkse productie

105.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 50 Ecopower huishoudens
  • 30 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 85.000
Aantal Ecopower aandelen 340
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant