Stad Leuven
Zonne-energie

Locatie

Na een openbare aanbesteding voor een zonneproject met rechtstreekse burgerparticipatie zorgen burgercoöperaties ECoOB en Ecopower samen voor het financieren, leveren, plaatsen en exploiteren van zonnepanelen op tien Leuvense stadsdaken.

We wekken lokale groene burgerstroom op op de daken van het Politiehuis op de Philipssite, de ontmoetingscentra 't Celestijntje en Genadedal, de Sportschuur in Wilsele, kinderdagverblijf De Girafant, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke, de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan en de assistentiewoningen in het Ruelenspark.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

De stad Leuven, het AGSL (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling), Museum M en Zorg Leuven schreven de aanbesteding uit en stellen de daken ter beschikking voor de productie van zonne-energie met burgerparticipatie. Deze organisaties nemen de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Lees meer over de samenwerking in dit blogartikel.

Projectpartner ECoOB is een recent opgerichte burgercoöperatie uit de regio Leuven die een substantiële bijdrage wil leveren aan klimaatneutrale energievoorzieningen in Oost-Brabant.

Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde elektriciteit wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de gebouwen, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn. De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 370 Ecopower-huishoudens (of 200 gemiddelde Leuvens huishoudens) van zelf geproduceerde, Leuvense zonnestroom te voorzien! Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen.

Technische details

Type Merk:

Merk en totaal aantal zonnepanelen op de elf daken werd nog niet bepaald.

Verwachte jaarlijkse productie

740.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 370 Ecopower huishoudens
  • 211 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% (gedeeld met ECoOB)
Ik doe mee
Investering Ecopower 550.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 2200
Bouwjaar/ingebruikname 2020
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant