Scherpenheuvel-Zichem
Zonne-energie

Locatie

De stad Scherpenheuvel-Zichem stelde het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes in Zichem ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners. Ecopower won de aanbesteding en plaatste een coöperatieve zonne-installatie op het dak die we twintig jaar lang zullen uitbaten. De geproduceerde elektriciteit wordt voor een deel rechtstreeks ter plaatse verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de Ecopower-coöperanten.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Enkele geëngageerde burgers, die een actieve rol opeisen in de democratisering en verduurzaming van onze energievoorzieningen, verenigden zich in het burgerinitiatief HagelandStroomt en namen het initiatief voor dit project. De gemeente stelde vervolgens het dak ter beschikking, de financiering van de installatie gebeurde met kapitaal van burgers uit het Hageland die samen 160 coöperatieve aandelen kochten via Ecopower. De stad neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. De zonnepanelen op De Hemmekes kaderen in een breder pilootproject van HagelandStroomt dat naast lokale energieproductie ook een elektrische deelwagen en een laadpunt omvat. Lees meer over de samenwerking en over HagelandStroomt op onze blog.

Technische details

Type Merk: Seraphim

146 zonnepanelen

Verwachte jaarlijkse productie

36.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 18 Ecopower huishoudens
  • 10 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 40.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 160
Bouwjaar/ingebruikname mei 2019
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant