Schelle
Wind

Locatie

De gemeente Schelle heeft in haar ruimtelijk structuurplan de klei-ontginningszone aan de Tuinlei aangeduid als een geschikte zone voor de exploitatie van windenergie. Het gebied wordt al doorkruist door drie hoogspanningslijnen. De twee geplande windturbines zullen geplaatst worden tussen de hoogspanningspylonen.

In dit document vatten we de belangrijkste achtergrondinformatie samen over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

cornerDubbel
cornerDubbel

Milieuwinst

De windturbines zijn goed voor een productie van zowat 9.000.000 kWh groene stroom per jaar. Wat moet u zich voorstellen bij 9.000.000 kWh elektriciteit? Wel, dat is ongeveer 30% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Schelle. De geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten. Het windproject produceert voor ongeveer 2500 gezinnen elektriciteit en vermijdt jaarlijks ongeveer 3500 ton CO2-uitstoot.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

9.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4500 Ecopower huishoudens
  • 2500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 5.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 20.000
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant