Ninove
Wind

Locatie

Binnen de zoekzone van de provincie Oost-Vlaanderen worden locaties geanalyseerd voor vier windturbines die ten zuiden van de stad Ninove- ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg ingeplant kunnen worden.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Ninove bood zijn gronden aan voor het plaatsen van windturbines met rechtstreekse participatie van de inwoners en schreef daarvoor een aanbesteding uit.

Burgercoöperaties Denderstroom en Ecopower dienden samen een voorstel in voor de ontwikkeling van vier zuiver coöperatieve windturbines. De gunning moet nog officieel toegewezen worden door de stad Ninove. Daarna starten we met de uitwerking van dit windproject. In eerste instantie onderzoeken Ecopower en Denderstroom enkele percelen in eigendom van het OCMW die op dit moment het meest geschikt lijken om de turbines te plaatsen.

Lees meer over de financiële en ecologische meerwaarde van het project in dit persbericht of bekijk het filmpje.

Milieuwinst

Vier windturbines zouden samen zo'n 38.000 MWh opbrengen. Dat is voldoende groene stroom voor 10.900 Ninoofse huishoudens, zo'n 66% van het totaal. Dit levert een besparing van wel 15.000 ton CO2 op. Als we dezelfde hoeveelheid stroom verdelen over klanten van Ecopower kunnen we zelfs 19.000 huishoudens beleveren, omdat het verbruik van Ecopower-klanten beduidend lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

38.000.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 10.900 Ecopower huishoudens
  • 19.000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Denderstroom
Ik doe mee
Investering Ecopower 12 miljoen euro (samen met Denderstroom)
Aantal Ecopower aandelen 48.000
Bouwjaar/ingebruikname 2022/2023
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant