Mechelen
Zonne-energie

Locatie

Stad Mechelen stelt in het project 'Zonneklaar' daken van publieke gebouwen ter beschikking voor de lokale productie van zonne-energie met burgerparticipatie. In 2020 werden er 198 coöperatieve zonnepanelen gelegd op de daken van sporthal Appelaar in Muizen, sporthal Arena in Walem (foto) en op lokaal dienstencentrum Den Abeel.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract uitgewerkt voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Mechelen Klimaatneutraal startte het initiatief 'Zonneklaar' dat gebruikt maakt van dit raamcontract om in samenwerking met energiecoöperatie Ecopower zonnepanelen te leggen op drie publieke daken. De stad en Zorgbedrijf Rivierenland nemen de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Het zorgbedrijf neemt de elektriciteit af van de zonnepanelen op Den Abeel, stad Mechelen van de panelen op de andere daken.

Meer info over het raamcontract met VEB, waarop ook andere lokale overheden kunnen intekenen, leest u in dit blogartikel.

Milieuwinst

Het merendeel van de geproduceerde zonnestroom wordt rechtstreeks ter plaatse gebruikt in de publieke gebouwen, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn. De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 33 Ecopower-huishoudens (of 19 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Mechelse zonnestroom te voorzien. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 15 ton CO2 besparen.

Technische details

Type Merk: Phonosolar (375 Wp)

198 zonnepanelen verspreid over 3 daken

Verwachte jaarlijkse productie

67.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 33 Ecopower huishoudens
  • 19 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 64.000
Aantal Ecopower aandelen 256
Bouwjaar/ingebruikname 2020
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant