Lanaken
Wind

Locatie

In het Business park Lanaken staan vandaag al vier windturbines aan de zuidkant van het kanaal Briegden-Neerharen. Op het industrieterrein is nog plaats voor bijkomend drie windturbines. Twee daarvan krijgen een coöperatieve invulling: ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en worden eigendom van de coöperanten van Ecopower en Bronsgroen. De ene staat ook aan de zuidkant van het kanaal Briegden-Neerharen aan de Industrieweg, de andere staat aan de noordkant aan de Montaigneweg op een terrein dat nog verder zal ontwikkeld worden als industrieterrein. De gemeente kan voor maximaal 30% mee investeren. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn van Ecopower en Bronsgroen.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met Bronsgroen en de gemeente Lanaken.

Windturbine 2 staat op eigendom van de gemeente Lanaken. Het is voor de gemeente een belangrijk criterium dat inwoners, verenigingen en bedrijven uit Lanaken de mogelijkheid hebben om rechtstreeks te participeren in het windproject. Dankzij het zuiver coöperatieve model van Ecopower en Bronsgroen, waarin elk project voor 100% openstaat voor rechtstreekse participatie, wordt dit gegarandeerd. De gemeente heeft ook de mogelijkheid om voor 30% mee te investeren in het project.

De gemeente moedigt al enige tijd haar burgers aan om acties te ondernemen rond milieu en klimaat en engageert zich door het ondertekenen van het Burgemeesterconvenant om haar uitstoot van CO₂ te verminderen. De realisatie van het windproject is een volgende belangrijke stap in dit beleid.

Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Lanaken wordt in dit kader ontwikkeld.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

12.000.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 6000 Ecopower huishoudens
  • 3300 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% bij start, afnemend tot 70% als gemeente Lanaken en Bronsgroen hun participatie-optie volledig invullen.
Ik doe mee
Investering Ecopower 6.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 24000
Bouwjaar/ingebruikname 2020/2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant