Kalmthout
Zonne-energie

Locatie

De gemeente Kalmthout stelt daken van publieke gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie. Lees meer over de samenwerking in dit blogartikel.

Na grondig onderzoek komen de daken van Gitok Bovenbouw, de bibliotheek en de daken van basisscholen Kadrie, De Maatjes en Den Heuvel in aanmerking voor een zonne-installatie. De daken van KSK kantine in het sportpark en sporthal Achterbroek bleken niet voldoende stabiliteit te bieden. De daken van de gemeentelijke werkplaatsen in de KMO-zone Bosduin worden nog verder bestudeerd.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Kalmthout maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier. En op de website van het VEB.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Kalmthout door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stroomt de meerwaarde terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Kalmthout haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is even veel als het totale verbruik van ongeveer 90 gemiddelde Vlaamse huishoudens. De 980 zonnepanelen samen leveren een CO2-besparing van ongeveer 130 ton per jaar op.

Technische details

Type Merk: Nog te bepalen.

1130 zonnepanelen verspreid over 6 gemeentelijke daken

Verwachte jaarlijkse productie

320.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 185 Ecopower huishoudens
  • 90 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 312.000
Aantal Ecopower aandelen 1248
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant