Hamme-Grembergen
Wind

Locatie

Ten zuiden van de industriezone Zwaarveld en aansluitend bij de twee bestaande windturbines in die zone, onderzoeken burgercoöperaties Ecopower en Ampère de mogelijkheden voor de plaatsing van twee of drie windturbines in het gebied. De locatie ligt nog niet vast.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Dit is een gemeenschappelijk project van Ecopower en Ampère. Ampère is een burgercoöperatie die in 2019 werd opgericht met als doel om de grote problematiek rond energie aan te pakken met concrete acties op lokaal niveau. Ampère zet in op verschillende duurzame energievormen, waaronder windenergie. Ampère heeft de nodige klimaatambitie én de nodige voeling met de lokale omgeving om bij te dragen aan dit windproject.

Door samenwerking willen Ampère en Ecopower de nodige lokale verankering en technische expertise combineren die nodig is voor een succesvol burgerwindproject met 100% rechtstreeks eigenaarschap.

Participatieve proeftuin: rondetafelgesprekken

Bond Beter Leefmilieu coördineert rondetafelgesprekken om zo via participatie buurtbewoners en belanghebbenden in een zeer vroeg stadium te informeren over en te betrekken bij het project. Deze methodiek is ook een proeftuin voor Ecopower en Ampère, die in navolging van verschillende successen in Nederland ook in België willen werken aan volwaardige burgerbetrokkenheid, draagvlak en succesvolle windprojecten die gedragen worden door de lokale omgeving.

Op de rondetafelgesprekken kunnen verschillende partijen met elkaar praten om ideeën en kennis uit te wisselen over windturbines.  In een zo vroeg mogelijk stadium kiezen we voor transparant en open overleg met mensen die in de omgeving werken en wonen. Zo kan er uitgebreide informatie gedeeld worden en kunnen mensen hun mening en feedback geven. 

Het traject met rondetafelgesprekken is gestart in januari 2021 en loopt tot juni 2021. De voorbereidingen van een vergunningsaanvraag starten pas na het participatietraject. Dan volgen keuzes over het project.

Het werkkader en de verslagen van de gesprekken kunt u hier raadplegen.

 1. Kader rondetafelgesprekken
 2. Algemeen kader en verslag rondetafel 1: kennismaking en proces (25 januari 2021)
 3. Rondetafel 2: windenergie, windprojecten en hun omgeving, wind in Hamme Grembergen (24 februari 2021)
 4. Rondetafel 3: milieu-impact: geluid (29 maart 2021) en presentatie Arcadis over windturbines en geluid
 5. Rondetafel 4: slagschaduw (26 april 2021), presentatie, inbreng buurt Zandvoort en implementatienormen on-shore windturbines.
 6. Rondetafel 5: natuur (7 juni 2021), presentatie ontwerp natuurtoets en extra weergave slagschaduw.

  Milieuwinst

  Veel hangt nog af van het aantal windturbines, de grootte van de windturbines en de projectdetails. De grootte-orde is wel al duidelijk: we mikken op een elektriciteitsproductie van ongeveer 30 miljoen kWh/jaar, wat overeenkomst met een jaarlijkse CO2-besparing van ongeveer 12.000 ton.

  Technische details

  Verwachte jaarlijkse productie

  30.000.000 kWh/jaar

  Aantal gemiddelde huishoudens

  Goed voor

  • 15.000 Ecopower huishoudens
  • 8500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
  Eigenaarschap van coöperanten 100% samen met de coöperanten van Ampère
  Ik doe mee
  Investering Ecopower Nog te bepalen
  Aantal Ecopower aandelen Nog te bepalen
  Bouwjaar/ingebruikname Nog niet geweten
  Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

  Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

  Word klant Word coöperant