Eeklo 1
Wind

Locatie

De drie eerste windturbines van Ecopower zijn met pensioen. In juni 2021 werden ze na bijna 20 jaar trouwe dienst afgebroken. De kleine Enercon E40 aan het voetbalveld is niet langer vergund. De turbine aan het voetbalveld, de Honderbundermolen, is niet langer vergund en is definitief verdwenen. De turbines aan het containerpark en de breekwerf, beter gekend als de Leidijkmolen en de Verheylegatmolen, willen we op termijn vervangen door een nieuwe, moderne versie van de bestaande.

Lees meer over (het einde van) hun levensverhaal in deze twee blogartikels:
Afscheid van onze allereerste windturbines in Eeklo (28 januari 2021)
Afscheid van een oude windturbine en windfeest voor een nieuwe
(1 juni 2021)Eeklo 1 was het allereerste windproject van Ecopower. Op het industrieterrein van Eeklo stonden twee windturbines (bij het containerpark en aan de breekwerf). Een derde, een 'kleintje', stond bij het voetbalveld van Eeklo. Deze locaties waren geselecteerd door de stad Eeklo, die als allereerste in Vlaanderen een visie ontwikkelde over inplanting van windturbines op haar grondgebied. Lees hier meer over de mooie samenwerking tussen Ecopower en Eeklo.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project kwam tot stand via een openbare aanbesteding voor het bouwen van twee windturbines op gronden van de stad Eeklo: bij het containerpark en bij het voetbalveld. In de selectieprocedure werd gevraagd naar uitgebreide informatie voor de burgers en indien mogelijk burgerparticipatie en lokale meerwaardecreatie voor de stad en haar bevolking. Op basis daarvan werd het project in 1999 aan Ecopower toegewezen.

Milieuwinst

De drie windturbines zijn goed voor een besparing van 2900 ton CO2 per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

7.400.000 kWh voor de drie windturbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 3700 Ecopower huishoudens
  • 2000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 4.090.000 €
Aantal Ecopower aandelen 16.360
Bouwjaar/ingebruikname 2001 / 2002
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant