Bornem
Zonne-energie

Locatie

De gemeente Bornem stelt daken van openbare gebouwen ter beschikking voor het opwekken van lokale hernieuwbare energie. Er komen 510 coöperatieve zonnepanelen op de daken van Sportpark Breeven en CC Ter Dilft.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het VEB (Vlaams Energiebedrijf) heeft een raamcontract voor het plaatsen van zonnepanelen met burgerparticipatie bij openbare besturen, scholen en andere publieke diensten. Gemeente Bornem maakt gebruik van dit raamcontract en kwam zo terecht bij energiecoöperatie Ecopower.

Meer info over het raamcontract met VEB leest u hier.

Alle burgers kunnen mee eigenaar worden van de installaties in Bornem door coöperant te worden van Ecopower. Zo investeert u mee in groene energie in uw buurt en stromen de elektriciteit én de winst terug naar de lokale gemeenschap.

Milieuwinst

Dankzij de productie van lokale hernieuwbare energie met burgerparticipatie vergroent de gemeente Bornem haar stroomverbruik. De gemeente neemt immers het grootste deel van de stroom ter plaatse af aan een voordelig tarief. Het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de coöperanten van Ecopower die ook klant zijn.

De verwachte jaarlijkse productie is voldoende om ongeveer 90 Ecopower-huishoudens (of 51 gemiddelde Vlaamse huishoudens) van zelf geproduceerde, Bornemse burgerstroom te voorzien. Het zonneproject levert een CO2-besparing van ongeveer 65 ton per jaar op!

Technische details

Type Merk: Nog te bepalen

510 zonnepanelen op twee daken

Verwachte jaarlijkse productie

180.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 90 Ecopower huishoudens
  • 51 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 160.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 640
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant