Bilzen Kieleberg (Zuidwind)
Wind

Locatie

De coöperatieve windturbine is gepland op het industrieterrein op een driehoekig perceel aan de oostkant van Kieleberg (op de kaart, turbine B-2 onderaan in het groen). De turbine maakt deel uit van een groot windpark dat ontwikkeld wordt in Genk Zuid op het grondgebied van Genk, Bilzen, Zutendaal en Diepenbeek. Het nieuwe windpark sluit aan bij een aantal bestaande parken in de industriezone.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het perceel waarop de turbine komt is eigendom van de stad Bilzen. Ecopower investeert samen met de Limburgse burgercoöperatie Brongroen cvba-so in de windturbine op het industrieterrein Kieleberg. Mede dankzij de lokale verankering van Bronsgroen kunnen de middelen die uit het project voortkomen ingezet worden voor plaatselijke projecten rond hernieuwbare energie met sociaal oogpunt.

Het project met in totaal twaalf partners krijgt de naam Zuidwind. De coöperatieve windturbine van Ecopower en Bronsgroen is de enige die eigendom wordt van de burgers die mee investeren, alle andere turbines komen in handen van projectontwikkelaars.

Milieuwinst

Met dit project realiseren we een besparing van ongeveer 2000 ton CO2 per jaar.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

5.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 2500 Ecopower huishoudens
  • 1400 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% (gedeeld met Bronsgroen)
Ik doe mee
Investering Ecopower 3.000.000 euro (gedeeld met Bronsgroen)
Aantal Ecopower aandelen 12.000
Bouwjaar/ingebruikname Verwacht tegen 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant