Bilzen-Hoeselt
Wind

Locatie

We ontwikkelen dit windproject in de gemeenten Bilzen en Hoeselt. De turbines staan op een lijn in landbouwgebied en sluiten aan bij de E313. In het noorden vinden de windturbines aansluiting bij het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk. De vier geplande windturbines krijgen een zuiver coöperatieve invulling: ze worden gefinancierd met burgerkapitaal en worden zo eigendom van de coöperanten van Ecopower en Bronsgroen. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die ook klant zijn van Ecopower.

In dit document vindt u de belangrijkste achtergrondinformatie over het project en de effecten ervan op de omgeving: slagschaduw, geluid, impact op natuur en landschap.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Ecopower biedt de mogelijkheid aan coöperanten van Bronsgroen cvba-so om te participeren in de investering. Bronsgroen is een coöperatie met sociaal oogmerk.


Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Bilzen-Hoeselt wordt in dit kader ontwikkeld.

Milieuwinst

De vier turbines, elk met een tiphoogte van maximaal 200 meter, kunnen samen zo’n 32 miljoen kWh groene stroom produceren. Dat komt overeen met maar liefst 12.800 ton CO2-winst per jaar. Deze milieuwinst wordt berekend in vergelijking met de ingeschatte jaarlijkse netto-productie CO2 van 400 kg/MWh door een conventionele elektriciteitscentrale (bron: Vlaams verificatiebureau).

Het zuiver coöperatieve windproject draagt bij tot de klimaatdoelstellingen van de gemeenten Bilzen en Hoeselt die beiden het Burgemeestersconvenant ondertekenden en in hun klimaatactieplannen de ambitie uitten om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare-energiebronnen.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

4 x 8 miljoen kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 16.000 Ecopower huishoudens
  • 9000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% - ook open voor participatie via Bronsgroen
Ik doe mee
Investering Ecopower 12.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 48.000 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname 2021
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant