Beersel

Locatie

Op de linkeroever van het kanaal Brussel-Charleroi bouwde Ecopower in samenwerking met Eoly drie windturbines gebouwd. Ten noordwesten van de site ligt de wijk De Witte Roos. Deze maakt deel uit van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Aan de overkant van het kanaal liggen industrieterreinen, die aansluiten bij de woonkern van Lot, deelgemeente van Beersel.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gerealiseerd met actieve morele steun van de gemeente Beersel. Het project is een gezamenlijk project van Ecopower en Eoly, een deel van de Colruyt-groep. Twee windturbines zijn eigendom van Ecopower, de derde van Eoly. De opbrengsten worden evenredig verdeeld.

Productiecijfers

Bekijk de productiecijfers 2016.
Bekijk de productiecijfers 2017-2018.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

3 x 4.500.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 4500 Ecopower huishoudens
  • 2500 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 66%
Ik doe mee
Investering Ecopower 5.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 20.000
Bouwjaar/ingebruikname 2015

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Investeer mee in de energietransitie

Word klant Word coöperant