Prijs voor Ecopower-elektriciteit

Ecopower heeft in elk netgebied een all-in-prijs per kWh, zonder vaste kosten en zonder onderscheid tussen dag- en nachttarief. Zo betaalt u enkel wat u verbruikt en moedigen we onze coöperanten aan om energie te besparen.

Prijssimulator

Tot 31 december 2022 had Ecopower een all-in-prijs per kWh en bestond er nog geen capaciteitstarief. We werken nog aan een nieuwe prijssimulator die deze nieuwe elementen correct berekent. De oude prijssimulator (zonder capaciteitstarief) vindt u hier.

Sociaal tarief

Als u recht heeft op het sociaal tarief, rekenen we enkel dat sociaal tarief aan in de plaats van alle andere kosten op deze pagina.

cornerDubbel

Energiekost

Dit is het gedeelte voor Ecopower.

Groene burgerstroom

De prijs voor onze groene burgerstroom is half vast en half variabel. Het vaste deel bedraagt 0,23 euro per kWh, het variabele deel volgt de gemiddelde marktprijs. Meer details over de gebruikte prijsformule vindt u verder op deze pagina.

Hiernaast ziet u links onze best mogelijke inschatting voor het resultaat van deze formule voor het komende jaar. Rechts staat de reële prijs voor de afgelopen maand. Omdat de prijs deels variabel is weten we de reële prijs telkens pas aan het einde van de maand. In ons prijsoverzicht vindt u alle prijzen van vorige periodes en de exacte prijzen voor zakelijke klanten.

cornerDubbel
cornerDubbel

Details prijsformule groene burgerstroom

De prijsformule voor groene burgerstroom is voor de helft vast en voor de helft variabel. Het vaste gedeelte is de prijs voor de elektriciteit die in onze energiegemeenschap geproduceerd en gedeeld wordt. Dat is zowel de stroom van de Ecopower-installaties als de stroom die coöperanten met zonnepanelen injecteren. De prijs hiervoor is 0,20 euro per kWh. Voor afname komt daar de kost bij voor de werking en administratie 0,03 euro. Het vaste gedeelte komt zo op 0,23 euro exc. btw.

De andere helft van de prijs is variabel en volgt de uurprijs op de Belgische elektriciteitsmarkt aan de hand van een theoretisch afnameprofiel. Officieel heet dit een RLP gewogen gemiddelde van de Day Ahead Baseload Belpex (Belpex DA). Dit gedeelte van de prijs wordt maandelijks berekend als alle Belpex-uurprijzen voor die maand bekend zijn.

  • De Belpex DA notering is de dagelijks bepaalde uurprijs voor elektriciteit in België. U vindt deze op de website van Nordpool of via de sectororganisatie van de transmissienetbeheerders in Europa ENTSO-E.
  • Het RLP-profiel is het theoretisch gemiddelde afnameprofiel voor alle Belgische distributienetgebieden. Het wordt jaarlijks vooraf gepubliceerd op de website van Synergrid.

Informatie over voorschotfacturen, afrekeningen en andere praktische zaken leest u in deze rubriek van onze veelgestelde vragen

Meer informatie over de verandering van het prijssysteem leest u in dit blogartikel.
cornerDubbel
cornerDubbel

Kost GSC en WKK

Ecopower moet voor elke geleverde hoeveelheid stroom een aantal steuncertificaten inleveren voor groene stroom (GSC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKC). De kosten die daarvoor doorgerekend worden zijn 0,0196725 euro/kWh voor GSC en 0,0028000 euro/kWh voor WKC, beide excl. btw.

Injectie groene burgerstroom

Ecopower betaalt een terugleververgoeding aan klanten met zonnepanelen en een digitale meter. Die bedraagt op dit moment 0,200 euro per kWh. Dat komt overeen met het vaste gedeelte van de prijs voor de afname van groene burgerstroom, exclusief de kosten voor de werking. Zo betalen we aan de coöperanten die de overtollige stroom van hun zonnepanelen delen met de andere leden van de energiegemeenschap hetzelfde bedrag als we vragen aan de coöperanten die de stroom afnemen. De historiek van de terugleververgoeding vindt u terug in ons prijsoverzicht. Voor particulieren is de terugleververgoeding vrijgesteld van btw. Voor ondernemingen met btw-nummer komt er 21% btw bij. Lees meer over de terugleververgoeding in het dossier zonnepanelen en in deze uitgebreide veelgestelde vraag.

Ecopower krijgt de informatie over zonnepanelen en digitale meters rechtstreeks van de netbeheerder. De terugleververgoeding wordt automatisch toegepast voor alle prosumenten met een digitale meter.

cornerDubbel
cornerDubbel

Nettarieven

Dit is het gedeelte voor de netbeheerder.

Ecopower factureert de nettarieven zoals ze door de netbeheerder aan Ecopower worden aangerekend. Ze bestaan uit verschillende componenten. Al deze tarieven vindt u in dit overzicht van de VREG. De nettarieven zijn verschillend per netgebied. Weet u niet in welk netgebied u woont? Kijk op uw factuur, op de website van de VREG of vul uw postcode in in onze prijssimulator.

Kost databeheer

Dit is een vaste jaarlijkse kost. Lees meer hierover bij de VREG. Voor 2022 bedraagt die 13,95 euro per jaar exclusief btw.

Capaciteitstarief 

Vanaf 2023 hangen de nettarieven op uw elektriciteitsfactuur niet alleen af van de hoeveelheid elektriciteit die u verbruikt, ook van hoeveel elektriciteit u gelijktijdig in een kwartier verbruikt. Uw elektrische auto opladen én een wasmachine draaien én de waterkoker opzetten op hetzelfde moment, levert een hoge verbruikspiek op. Met het nieuwe capaciteitstarief worden verbruikers aangemoedigd om hoge pieken te vermijden en verbruik te spreiden, zo vermijden we samen overbelasting van het elektriciteitsnet.

Iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van het net. Samen met de invoering van het capaciteitstarief verdwijnt voor de nettarieven ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief – zoals het bij Ecopower altijd al was. Deze kost afhankelijk is dus van de gemiddelde maandpiek. Het capaciteitstarief heeft ook een maximumtarief (uitgedrukt per kWh), dat toegepast wordt als het capaciteitstarief hoger zou zijn dan dit maximumtarief. Meer info over het capaciteitstarief leest u in dit blogartikel.

Afnametarief 

Dit zijn de netkosten berekend op basis van uw verbruik per kWh.

Prosumententarief

Wie thuis zelf elektriciteit produceert (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en een terugdraaiende teller heeft, betaalt een prosumententarief als vergoeding voor het gebruik van het distributienet.

cornerDubbel
cornerDubbel

Bijdrage Energiefonds

Sinds 1 januari 2018 is de Bijdrage Energiefonds een vast bedrag per aansluiting. Voor een elektriciteitsaansluiting op een adres waar minstens één persoon gedomicilieerd is (officieel ingeschreven bij de gemeente), betaalt een particuliere klant jaarlijks 5,16 euro. Is er niemand gedomicilieerd of gaat het om een aansluiting op naam van een bedrijf, dan bedraagt de heffing 96,72 euro per jaar.

Ecopower krijgt de domicilie-informatie van de netbeheerder, die daarvoor inzage heeft in het Rijksregister.