Asse-Mollem

Locatie

Rond het industrieterrein Zone5-Mollem bouwde Ecopower vier windturbines. Deze industriezone ligt halverwege tussen de kernen van Asse en Mollem. Rondom het industrieterrein ligt landbouwgrond. De dichtstbijzijnde woonzones liggen op meer dan 500 m.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gerealiseerd met actieve morele steun van de gemeente Asse. Ecopower staat Asse bij inzake energieprojecten, sensibiliseren van de burgers, concrete invulling van het burgemeestersconvenant, …

Productiecijfers

Bekijk de productiecijfers 2015 - 2016.
Bekijk de productiecijfers 2017 - 2018.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

4 x 5.300.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 10.600 Ecopower huishoudens
  • 6000 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 10.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 40.000
Bouwjaar/ingebruikname 2014-2015

Maand per maand

kWh

Cumulatief

kWh
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Investeer mee in de energietransitie

Word klant Word coöperant