Samenwerking loont

Coöperatie is afgeleid van het Latijnse ‘cooperare’, wat ‘samenwerken’ betekent. Samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het DNA van een echte coöperatie. Enkel als burgers, bedrijven en overheden de krachten bundelen kunnen we de energietransitie waarmaken.
cornerDubbel

Van LICHT-Leuven.....

In mei 2017 werd Ecopower door de stad Leuven geselecteerd als strategische partner om de energietransitie te stimuleren. Het voorstel dat Ecopower indiende bij de stad werd gesteund door een consortium van lokale organisaties en bedrijven die dagelijks burgers, overheden en bedrijven helpen om energie te besparen en hernieuwbare energie te produceren. Essentieel is dat de burgers de kans krijgen om financieel deel te nemen aan de projecten via een citizen energy community.

Na het sluiten van het partnerschap werd LICHT Leuven opgericht: een consortium voor projectontwikkeling bestaande uit zes personen van Ecopower, de stad Leuven en de vzw Leuven 2030, ondersteund door de algemene vergadering van het consortium. Lees meer op www.lichtleuven.be.

Al snel werd echter duidelijk dat we ook de gemeenten en kleinere steden rond Leuven moesten betrekken. Samenwerking met het ommeland is noodzakelijk voor Leuven als hoofdstad van de provincie Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld bij het nadenken over windenergie of over biogasproductie uit composteerbaar huishoudelijk afval.

Samen werken

We delen ons prachtige kantoor vlak bij Berchem station in Antwerpen met de collega's van REScoop.eu, REScoop Vlaanderen, Coopkracht en EnergieID. Dat is niet enkel leuk en gezellig, het bevordert ook het uitwisselen van ideeën en biedt de mogelijkheid om samen na te denken over uitdagingen.

cornerDubbel
cornerDubbel

Deze provinciale aanpak zal als projectvoorstel worden ingediend bij de ELENA-faciliteit van de Europese Investeringsbank. ELENA verleent - in het kader van het Horizon 2020-programma – subsidies voor technische bijstand gericht op de uitvoering van projecten en programma's rond energie-efficiëntie, gedecentraliseerde hernieuwbare energie en stedelijk vervoer. Meer informatie over ELENA leest u hier.

In navolging van de oproep van de Vlaamse minister van Energie zal het consortium zich richten op grotere PV-installaties op scholen, openbare gebouwen, industrie, de nationale luchthaven, … Maar ook de bestaande inspanningen worden geïntensiveerd om scholen duurzamer te maken, huishoudens te helpen isoleren, hun verwarming te verduurzamen en zonnepanelen te installeren.

Windenergie is anno 2018 nog moeilijk in deze provincie door de aanwezigheid van de luchthaven van Brussel-Zaventem. Een nieuwe GPS of aangepast radarsysteem op de luchthaven zou windenergie in Vlaams-Brabant binnen enkele jaren mogelijk kunnen maken, maar die mogelijkheden worden nog nader onderzocht.

Wanneer er windprojecten gerealiseerd worden in de regio, moet de gegarandeerde winst ervan zo lokaal mogelijk worden gehouden om de energie-efficiëntie op lokaal niveau te helpen financieren.

Ecopower installeerde in 2015 al zes windturbines in de provincie Vlaams-Brabant is Asse-Mollem en in Beersel voor in totaal 15 miljoen euro. Het totale bedrag van de investering werd tegen eind 2017 bijna volledig opgehaald bij de burgers van de provincie dankzij rechtstreekse burgerparticipatie via Ecopower.

cornerDubbel

De REScoop-aanpak

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciehoofdstad Leuven, steden en gemeenten uit deze provincie en alle partners van het LICHT-consortium worden er tot tien lokale energiegemeenschappen (LICHT-groepen) opgericht van burgers en KMO's. Deze LICHT-groepen krijgen ondersteuning om de investeringsmogelijkheden in hun gemeente te (leren) selecteren. De Cel Projectontwikkeling van LICHT Vlaams-Brabant, geleid door Ecopower, zorgt voor een technische doorlichting van de projecten. Als ze financieel haalbaar blijken, worden ze toegevoegd aan het ELENA-Investeringsprogramma en uiteindelijk gerealiseerd.

cornerDubbel

Investeer mee in de energietransitie

Word coöperant