Samenwerking loont

Coöperatie is afgeleid van het Latijnse ‘cooperare’, wat ‘samenwerken’ betekent. Samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het DNA van een echte coöperatie. Enkel als burgers, bedrijven en overheden de krachten bundelen kunnen we de energietransitie waarmaken.
cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower maakt samen met nog 14 partners deel uit van het onderzoeksproject CIRCUSOL. Het project focust op de uitdaging om zonnepanelen te produceren met duurzame grondstoffen en wil technieken ontwikkelen voor hergebruik en recyclage van de oude panelen. Uitgangspunt zijn de principes van de circulaire economie: efficiënt materiaalgebruik, recyclage en nieuwe technologische mogelijkheden zoals het benutten van remanufactured components.

Ecopower zal binnen dit project verdienmodellen voor circulaire PV-projecten uitwerken. De schaalgrootte die coöperatieve zonneprojecten bieden is een troef om de vervanging en verwerking van oude panelen te optimaliseren en mogelijkheden te creëren voor hergebruik en recyclage. In fase twee van het Circusol-project mikt Ecopower op een succesvolle demonstratie van ‘zonnestroom als dienstverlening’ bij ongeveer 250 coöperanten.

Meer info in het filmpje hiernaast en op www.circusol.eu.

Speel video af
cornerDubbel

Investeer mee in de energietransitie

Word coöperant