Samenwerking loont

Coöperatie is afgeleid van het Latijnse ‘cooperare’, wat ‘samenwerken’ betekent. Samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het DNA van een echte coöperatie. Enkel als burgers, bedrijven en overheden de krachten bundelen kunnen we de energietransitie waarmaken.
cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower maakt samen met nog 14 partners deel uit van het onderzoeksproject CIRCUSOL. Het project focust op de uitdaging om zonnepanelen te produceren met duurzame grondstoffen en wil technieken ontwikkelen voor hergebruik en recyclage van de oude panelen. Uitgangspunt zijn de principes van de circulaire economie: efficiënt materiaalgebruik, recyclage en nieuwe technologische mogelijkheden zoals het benutten van remanufactured components.

cornerDubbel

2. Schrijf in voor de Buurtenergiegroep

Laat uw gegevens achter via het formulier. Dan houden we u op de hoogte van de vorderingen en nieuwe investeringsprojecten. Ook krijgt u enkele keren per jaar een uitnodiging en een verslag van de Buurtenergiecafés. Vrijblijvend uiteraard, u kiest zelf in welke mate u zich engageert.

Welkom bij de buurtenergiegroep Circulair Zuid!

Fijn wilt meedenken of meewerken aan een duurzame wijk. Of gewoon graag op de hoogte blijft.

Bent u nog geen coöperant? Word lid van Ecopower via www.ecopower.be/ikdoemee.

Samen investeren in coöperatieve zonnepanelen

Via Ecopower kunnen de buurtbewoners van Nieuw Zuid en omgeving hun eigen duurzame energievoorziening in handen te nemen. Voor appartementsbewoners - zonder eigen dak om zonnepanelen te leggen - is dit niet vanzelfsprekend. Via de energiecoöperatie krijgen toch álle wijkbewoners de kans om mee te investeren in hun eigen collectieve zonne-energie. Wie mee investeert, kan ook klant worden en thuis de groene stroom van Ecopower verbruiken.

Circulair Zuid: de allereerste energiegroep van Ecopower

Naast investeren is er natuurlijk nog veel meer mogelijk op energievlak. Samen besparen, informatie delen, buren sensibiliseren en overtuigen, ... Daarom willen we alle coöperanten uit de buurt verenigen in de energiegroep Circulair Zuid.