Samenwerking loont

Coöperatie is afgeleid van het Latijnse ‘cooperare’, wat ‘samenwerken’ betekent. Samenwerking maakt een wezenlijk deel uit van het DNA van een echte coöperatie. Enkel als burgers, bedrijven en overheden de krachten bundelen kunnen we de energietransitie waarmaken.
cornerDubbel
cornerDubbel

Ecopower maakt samen met nog 14 partners deel uit van het onderzoeksproject CIRCUSOL. Het project focust op de uitdaging om zonnepanelen te produceren met duurzame grondstoffen en wil technieken ontwikkelen voor hergebruik en recyclage van de oude panelen. Uitgangspunt zijn de principes van de circulaire economie: efficiënt materiaalgebruik, recyclage en nieuwe technologische mogelijkheden zoals het benutten van remanufactured components.

Doe mee met de Buurtenergiegroep

Elektrisch autodelen met Partago

Zonnedelen met de buren

cornerDubbel

Het eerste Buurtenergiecafé

In het kader van de Buurtenergiegroep kwamen wijkbewoners van het Antwerpse Zuid voor het eerst samen op 23 april 2019. Samen dachten ze na over verschillende thema's om hun wijk te verduurzamen.

Buurtenergiecafé: autodelen

De deelnemers van het eerste Buurtenergiecafé toonden interesse in deelmobiliteit. Voor de tweede editie nodigden we daarom Partago uit, burgercoöperatie voor elektrisch autodelen.

Buurtenergiecafé: zonnedelen

Tijdens de derde bijeenkomst informeerden we de buurtbewoners over zonnedelen. Daarbij investeert de coöperatie in gedeelde zonne-installaties op aaneensluitende privédaken. Samen duurzaam!

cornerDubbel

Investeer mee in de energietransitie

Word coöperant