Ranst

Locatie

Waterleverancier water-link heeft in Oelegem (deelgemeente van Ranst) een site voor de productie van drinkwater. Het terrein ligt tussen het Albertkanaal en Schildehof.
Het project omvat drie windturbines die 100% coöperatief worden ingevuld. Water-link zal twee derde van de geproduceerde elektriciteit afnemen, de rest wordt verdeeld onder de Ecopower-klanten.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Het project is in opdracht van drinkwatermaatschappij water-link.
Zij verleent het recht van opstal en neemt de elektriciteit af. Ongeveer 2/3 van de productie zal door water-link gebruikt worden. Zij dekt hiermee de helft van haar elektriciteitsbehoefte.

Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Ranst wordt in dit kader ontwikkeld.

Status project

milieuvergunning:

  • verkregen van Provincie Antwerpen op 20/08/2015
  • beroep ingediend door omwonenden
  • ministerieel besluit van 18/03/2016: milieuvergunning opnieuw verleend met bijkomende voorwaarde in verband met signalisatie omwille van helikopters.

bouwvergunning:

  • verkregen van gemeente Ranst op 03/09/2015
  • beroep ingediend door omwonenden; besluit: gemeente onbevoegd voor verlenen vergunning
  • vergunningsaanvraag opnieuw ingediend bij het Vlaamse Gewest op 12/02/2016
  • bouwvergunning verkregen van het Vlaams Gewest op 05/08/2016.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

15.000.000 kWh voor de drie turbines samen

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 7000 Ecopower huishoudens
  • 4300 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 9.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 36.000
Bouwjaar/ingebruikname Ten vroegste 2017
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant