Eeklo Huysmanhoeve

Locatie

De provincie Oost-Vlaanderen heeft via een planproces de E34 van Maldegem over Eeklo tot Kaprijke aangeduid als concentratiezone voor windenergie (PRUP E34). Er is plaats voor 20 bijkomende windturbines. Eén daarvan is een coöperatieve windturbine op grondgebied van de stad Eeklo, tussen de E34 en het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve ter hoogte van de Peperstraat. Alle geproduceerde elektriciteit zal verdeeld worden onder de coöperanten die klant zijn van Ecopower.

Ruwe planning voor de bouw:
November - aansluitkabel, toegangsweg en kraanplaats
December - funderingspalen
Januari/februari - fundering wapening en beton
Maart/april - aanvoer grote delen en opbouw
Mei - proefdraaien en afstellen
Juni - operationeel

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Overeenkomstig het draagvlakmodel van Provincie Oost-Vlaanderen, het gemeenteraadsbesluit van de stad Eeklo en het ICA-principe dat coöperaties samenwerken om hun doel te bereiken, stelt Ecopower deze windturbine voor 50% open voor participatie door de Stad Eeklo en voor burgerparticipatie via de Meetjeslandse energiecoöperatie Volterra. Naast 100% rechtstreekse burgerparticipatie heeft Ecopower zich ook geëngageerd voor het toepassen van het omgevingsfonds zoals bepaald in het draagvlakmodel van de provincie en uitgewerkt in de buurtwerkgroep Milde Meetjes.


Het REScoop MECISE-project ondersteunt Europese coöperaties om de energietransitie te versnellen. De focus ligt op een slimme combinatie van drie elementen: hernieuwbare-energieprojecten, energie-efficiëntie en samenwerking met steden en gemeenten. Het project in Eeklo wordt in dit kader ontwikkeld.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

6.000.000 kWh

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 3000 Ecopower huishoudens
  • 1700 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100% bij start, afnemend tot 50% als Stad Eeklo en Volterra hun participatie-optie volledig invullen.
Ik doe mee
Investering Ecopower 3.000.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 12.000 aandelen
Bouwjaar/ingebruikname 2018/2019
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Maak en verbruik uw eigen burgerstroom via Ecopower

Word klant Word coöperant