Bekkevoort

Locatie

De gemeente Bekkevoort stelde de daken van de bibliotheek en het @BEN-gebouw ter beschikking voor het plaatsten van zonnepanelen. Voorwaarde in de aanbesteding? Rechtstreekse burgerparticipatie van de inwoners. Ecopower won de aanbesteding en zal coöperatieve zonnepanelen plaatsen op de gemeentelijke daken en de installaties 20 jaar uitbaten. De geproduceerde elektriciteit wordt voor een groot deel rechtstreeks ter plaatse verbruikt, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan de Ecopower-coöperanten.

cornerDubbel
cornerDubbel

Partners

Gemeente Bekkevoort stelt de daken ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen en de productie van groene energie met burgerparticipatie. De gemeente neemt de lokaal geproduceerde elektriciteit af aan een voordelig tarief. Intergemeentelijke vereniging Interleuven organiseerde de aanbesteding en trad op als aankoopcentrale.

Technische details

Verwachte jaarlijkse productie

46.000

Aantal gemiddelde huishoudens

Goed voor

  • 23 Ecopower huishoudens
  • 13 gemiddelde Vlaamse huishoudens
Eigenaarschap van coöperanten 100%
Ik doe mee
Investering Ecopower 56.000 euro
Aantal Ecopower aandelen 224
Bouwjaar/ingebruikname Voorjaar 2019
Investeer mee in de energietransitie Word klant Word coöperant

Investeer mee in de energietransitie

Word klant Word coöperant