Controlerende vennoten

cornerDubbel

Hieronder vindt u de functieomschrijving en de kandidaturen van de controlerende vennoten.

Doel van de functie:

De controlerende vennoot vormt een brug tussen Ecopower en zijn coöperanten. Hij/zij stelt zich kritisch op ten opzichte van het bedrijf en stelt de vragen waarvoor op een algemene vergadering onvoldoende tijd is. Op die manier helpt de controlerende vennoot om het beleid van Ecopower transparant te maken voor de coöperanten. 

Organigram:


Resultaatsgebieden:

Periodiek overleg

Het bestuursorgaan en de algemene coördinator organiseren op regelmatige basis een overlegmoment met de controlerende vennoten en dit minstens tweemaal per jaar. Daarbij bereiden de controlerende vennoten dit overleg gezamenlijk voor en bezorgen hun vragen tijdig aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een controlerende vennoot neemt zoveel mogelijk deel aan dit overleg. Hij/zij streeft ernaar de vragen af te stemmen op wat hij/zij inschat dat leeft onder de coöperanten.

Actieve deelname aan activiteiten voor coöperanten

Een controlerende vennoot neemt zo vaak mogelijk deel aan activiteiten die Ecopower organiseert voor zijn coöperanten. Zij/hij peilt daarbij naar wat de aanwezige coöperanten bezighoudt en hoe zij de georganiseerde activiteit ervaren. Zij/hij koppelt relevante informatie terug naar Ecopower en helpt de coöperatie zo om zijn activiteiten beter af te stemmen op de behoeften en wensen van zijn coöperanten.

Jaarverslag

De controlerende vennoten maken samen een jaarverslag op, waarin ze hun visie geven op de werking van Ecopower het afgelopen jaar en de financiële situatie van de coöperatie en hun eigen werking toelichten. Dit jaarverslag wordt opgenomen in het officiële jaarverslag van Ecopower.

De controlerende vennoten krijgen voorafgaand aan de algemene vergadering inzicht in en uitleg over het financiële jaarverslag. Van hen wordt een kritisch onderzoek van dit verslag verwacht, zodat het bestuursorgaan kan anticiperen op vragen tijdens de algemene vergadering.

Kandidaturen controlerende vennoten

cornerDubbel

Rembert De Blander

Rembert De Blander is sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Hij behaalde een doctoraat in de economie met als onderwerp “Endogeneity and Heterogeneity in Panel and Cross-Sectional Data” (KU Leuven, 2006). Hij is ook Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (KU Leuven, 1992), Licentiaat in de Sociologie (VUB, 2003), Master of Statistics (KU Leuven, 1997) en Master of Irrigation Engineering (KU Leuven, 1994). Zijn onderzoeksinteresses/professionele ervaring liggen voornamelijk in het domein van de kwantitatieve beleidsevaluatie (het schatten van het causaal effect van een bepaald beleid op een gewenste uitkomst), denk bijvoorbeeld aan het effect van outplacement/opleidingen/… op de kans op werk vinden.

Hij is vrijwilliger bij verschillende socio-culturele organisaties, Ecopower-coöperant sinds 2007 en bestuurslid van het Masereelfonds sinds 2012. In die hoedanigheid heeft hij uitgebreide ervaring opgebouwd in het beoordelen van (het financiële aspect van) jaarverslagen.

Door zijn unieke combinatie van opleidingen, professionele ervaring en maatschappelijke engagementen, denkt hij een betekenisvolle bijdrage te kunnen bieden als controlerende vennoot van Ecopower. Een coöperatieve vennootschap actief mee ondersteunen zou ook perfect aansluiten bij zijn maatschappijvisie.

Guy Vundelinckx

Ik ben een vennoot van het eerste uur die door zware professionele verplichtingen nooit genoeg tijd had om deze materie goed op te volgen. Nu ik op professioneel vlak bijna geen verplichtingen meer heb, kan ik me inzetten en mijn interesse voor de energietransitie ter beschikking stellen. Deze energietransitie is voor mij des te belangrijker omdat ze moet ten goede komen aan mijn nog zeer jonge kinderen van 9 en 7 jaar. Mijn wat oudere kinderen van 36 tot 32 jaar heb ik zelfs op jonge leeftijd vennoot gemaakt om hen in deze materie te betrekken. Mijn devies luidt dan ook: de wind waait voor iedereen.

Serge van Passen

Ik wens mij opnieuw kandidaat te stellen voor het mandaat van controlerend vennoot van Ecopower. Als motivering kan ik eigenlijk mijn motivering van drie jaar geleden willen herhalen. Zelfs meer dan toen ben ik overtuigd van het "nut" van een veiliger en milieuvriendelijkere energie-opwekking.

Ik zou mij dus nogmaals drie jaar willen inzetten als controlerend vennoot om het management van Ecopower cv bij te staan.

Ik was reeds van jongsaf begaan met de problematiek rond de energiebevoorrading en de impact op het milieu. Zowel wat betreft de zichtbare als de onzichtbare ( en toekomstige ) risico's.

Louis Chabert

Ondergetekende stelt zich kandidaat voor de vacature van controlerende vennoot omdat de problematiek rond windenergie, burgerparticipatie en duurzaamheid hem sterk interesseert en hij denkt dat hij beantwoordt aan het gezochte profiel.

Bovendien geeft de werking van Ecopower en de functieomschrijving mij goesting om samen te werken zoals ik in de jaren 90 als mede-oprichter en bestuurder actief betrokken was bij FOSTPLUS en bij de Cooperatieve Vennootschap Klaperco (de eerste winstparticipatie bij Colruyt voor personeelsleden).

Ik ben 69 jaar en ben van vorming licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen oriëntatie financiering aan de UFSIA.

Het concept van transparante burgerparticipatie spreekt mij sterk aan en dat is de reden dat ik een vijftal jaar geleden cooperant geworden ben van Ecopower.
Als gewezen inkoopdirecteur bij Spar ben ik uit ervaring (maar ook van nature) kritisch ingesteld.
Het Ecopower concept vind ik pedagogisch zo interessant voor kinderen dat ik onlangs onze 11 kleinkinderen als coöperant ingeschreven heb.
Het grootste gedeelte van mijn carrière had ik het voorrecht om als hoger kaderlid bij Colruyt de overlegcultuur en open communicatie te beleven.

Meer info over mezelf kunt u, indien gewenst, terugvinden in bijgevoegd uitgebreid CV.

Lieven De Wintere

ALGEMEEN

Coöperant sinds 2013 en vandaag nog steeds overtuigd van de visie en filosofie van Ecopower. Daarom stel ik me graag kandidaat als controlerende vennoot en wens ik hiervoor graag mijn bijdrage te leveren. Een open communicatie tussen coöperanten en Ecopower dient één van de sterkste pijlers te zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met een aantal anderen hieronder mijn schouders te mogen zetten. Een overzicht van mijn kwalificaties lijkt me aangewezen om te motiveren waarom ik me geroepen voel tot deze uitdaging.

ADMINISTRATIEF/FINANCIEEL

Als gewezen eigenaar en zaakvoerder van een gezonde kmo in de internet-gerelateerde IT wereld heb ik gedurende 18 jaar de nodige ervaring opgedaan in het management van een onderneming. De business processen en de daarbij horende taken en verantwoordelijkheden zijn alsdusdanig gemeengoed. Het lezen, begrijpen en interpreteren van een jaarverslag is er één van. Deze competenties zou ik graag verder willen aanwenden in een omgeving waarbij ik mezelf als een aanvullende en toegevoegde waarde kan beschouwen en waarbij ik ten dienste kan staan van zij die de juiste informatie nodig hebben. Even tijd vrijmaken hiervoor is helemaal geen probleem, dit hoort immers bij het engagement! Optimalisatie van deze communicatievorm is geen project maar een dagelijkse activiteit.

TECHNISCH

Als ingenieur in de Elektrotechniek, specialisatie vermogenselektronica is een link nooit verweg met alles wat met energie en engineering te maken heeft. Zonnepanelen (LG), laadpalen (Alfen), domotica (KNX), energie-monitoring en sturing (Maxem) zijn zelfs in het gezin volledig geïntegreerd. 3D-printing, arduino, raspberry PI,... behoren tot mijn favoriete bezigheden naast mijn huidige functie als Solutions Architect IT bij een regionale overheid in transport. In deze functie kom ik een uitgebreide waaier tegen aan technische, analytische en menselijke uitdagingen, dit zowel voor projecten als op vlak van maintenance en life-cycle van applicaties en infrastructuur. Ik denk te mogen stellen dat een aantal van deze competenties zeker van pas kunnen komen om de andere coöperanten correct te informeren.

Alvast dank om mijn aanmelding in overweging te nemen. Ik kijk ernaar uit om jullie te dienen.

Odile Chevereau

Het is met groot genoegen dat ik u mijn sollicitatie voor de functie van controlerend vennoot toestuur.

Ik heb grote bewondering voor uw bedrijf en uw klantgerichte communicatie. Vanaf de eerste dag - toen ik op zoek was naar informatie over groene energie en uw bedrijf, kreeg ik nuttige informatie en hulp van het personeel op een zeer professionele en hoffelijke manier.

Vandaag wil ik uw inspanningen ondersteunen en meer te weten komen over uw activiteiten en ontwikkeling. Daarom ben ik kandidaat voor de functie van meewerkende controller.

Ik ben een advocaat gespecialiseerd in handelsrecht. Ik woon sinds juli 2018 in Halle en ik ben 59 jaar oud. Mijn gesproken Nederlands is nog niet correct, maar het lukt me wel om te zeggen wat ik wil zeggen. Schrijven is makkelijker. Ik sta tot uw beschikking.